World's First
DeFi Book
Set to disrupt traditional financing, learn how to
get started in this fast-developing ecosystem
🔥 Live now! Check out our new Earn section for an overview of lending platforms with return rates, security audit records, DeFi risk scores and more!
worktips  (WTIP)
Worktips (WTIP)
HK$0,00004914
0,00000000 BTC
93 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
HK$3,45
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
N/A / N/A
Cung lưu thông
? / 184.470.000.000
WTIP
HKD

Worktips - Hong Kong Dollar Biểu đồ (WTIP/HKD)

Tỷ lệ chuyển đổi từ Worktips sang HKD cho ngày hôm nay là HK$0,00004914. Nó có nguồn cung lưu hành là 0 đồng và tổng khối lượng đã giao dịch là HK$3,45

1h
24h
7d
14d
30d
1y
33.8%
-22.1%
631.3%

We're indexing our data. Come back later!

CoinGecko cho iOS
CoinGecko cho Android