Tiền ảo: 5004
Sàn giao dịch: 348
Giá trị vốn hóa thị trường: 328.357.566.699 $ 0,30%
Lưu lượng 24 giờ: 68.218.961.005 $
Ưu thế:
BTC 58,9%
ETH 10,0%
XRP 5,99%
wulet  (WU)
Wulet (WU)
1 people like this

Sàn giao dịch Wulet

* By default, pairs are displayed according to "Trust Score". Read the methodology or give us your feedback.
# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread +2% Depth -2% Depth Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
N/A