Chúng tôi đã đăng tải CoinGecko Q3 2020 Crypto Report! Yield Farming, NFT và còn nhiều điều thú vị khác 🔥 hiện đã lên sóng🔥
x42 protocol  (X42)
X42 Protocol (X42)
$0,01095423 -0.4%
0,00000093 BTC -0.4%
131 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$216.339
KL giao dịch trong 24 giờ
$18.821,14
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,01066638 / $0,01218761
Cung lưu thông
19.749.342 / 42.000.000
X42
USD

X42 Protocol DKK (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2020-10-20 1.508.735 kr. 51.292 kr. 0,076400 kr. N/A
2020-10-19 1.359.046 kr. 76.377 kr. 0,082082 kr. 0,076400 kr.
2020-10-18 1.592.892 kr. 132.161 kr. 0,080682 kr. 0,082082 kr.
2020-10-17 1.392.673 kr. 81.631 kr. 0,070550 kr. 0,080682 kr.
2020-10-16 1.448.820 kr. 587,52 kr. 0,073729 kr. 0,070550 kr.
2020-10-15 1.509.374 kr. 101.175 kr. 0,076685 kr. 0,073729 kr.
2020-10-14 1.585.627 kr. 103.239 kr. 0,080350 kr. 0,076685 kr.
2020-10-13 1.447.859 kr. 134.007 kr. 0,073373 kr. 0,080350 kr.
2020-10-12 1.287.963 kr. 84.956 kr. 0,065255 kr. 0,073373 kr.
2020-10-11 1.604.597 kr. 125.005 kr. 0,080944 kr. 0,065255 kr.
2020-10-10 1.590.935 kr. 62.184 kr. 0,079453 kr. 0,080944 kr.
2020-10-09 1.550.946 kr. 116.577 kr. 0,078786 kr. 0,079453 kr.
2020-10-08 1.515.709 kr. 62.586 kr. 0,077029 kr. 0,078786 kr.
2020-10-07 1.611.265 kr. 120.676 kr. 0,081731 kr. 0,077029 kr.
2020-10-06 1.741.499 kr. 161.087 kr. 0,088247 kr. 0,081731 kr.
2020-10-05 1.405.184 kr. 8.114,70 kr. 0,075188 kr. 0,088247 kr.
2020-10-04 1.547.210 kr. 93.617 kr. 0,078492 kr. 0,075188 kr.
2020-10-03 1.688.190 kr. 119.421 kr. 0,085678 kr. 0,078492 kr.
2020-10-02 1.291.945 kr. 3.862,41 kr. 0,065772 kr. 0,085678 kr.
2020-10-01 1.317.743 kr. 6.083,28 kr. 0,067572 kr. 0,065772 kr.
2020-09-30 1.444.468 kr. 1.573,35 kr. 0,073333 kr. 0,067572 kr.
2020-09-29 1.475.423 kr. 7.192,21 kr. 0,074980 kr. 0,073333 kr.
2020-09-28 1.287.044 kr. 5.413,24 kr. 0,065406 kr. 0,074980 kr.
2020-09-27 1.287.892 kr. 4.110,81 kr. 0,065449 kr. 0,065406 kr.
2020-09-26 1.329.015 kr. 93.288 kr. 0,067605 kr. 0,065449 kr.
2020-09-25 1.367.199 kr. 99.795 kr. 0,069413 kr. 0,067605 kr.
2020-09-24 1.244.080 kr. 79.861 kr. 0,063140 kr. 0,069413 kr.
2020-09-23 1.280.423 kr. 457,10 kr. 0,065190 kr. 0,063140 kr.
2020-09-22 1.280.868 kr. 984,72 kr. 0,069250 kr. 0,065190 kr.
2020-09-21 1.407.756 kr. 611,73 kr. 0,071510 kr. 0,069250 kr.
2020-09-20 1.490.606 kr. 4.188,74 kr. 0,075812 kr. 0,071510 kr.
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android