👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
xpay token  (XPAY)
XPAY Token (XPAY)
$0,00000003 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-02-24 11:09:29 UTC (1 ngày trước)
28 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 500.000.000.000.000
XPAY
USD

XPAY Token (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-25 0,00000001 BD N/A
2020-02-23 0,00000001 BD 0,00000001 BD
2020-02-22 0,00000001 BD 0,00000001 BD
2020-02-17 0,00000001 BD 0,00000001 BD
2020-02-15 0,00000001 BD 0,00000001 BD
2020-02-14 0,00000001 BD 0,00000001 BD
2020-02-13 0,00000001 BD 0,00000001 BD
2020-02-12 0,00000001 BD 0,00000001 BD
2020-02-11 0,00000001 BD 0,00000001 BD
2020-02-10 0,00000001 BD 0,00000001 BD
2020-02-09 0,00000001 BD 0,00000001 BD
2020-02-08 0,00000001 BD 0,00000001 BD
2020-02-05 0,00000001 BD 0,00000001 BD
2020-02-03 0,00000001 BD 0,00000001 BD
2020-01-31 0,00000001 BD 0,00000001 BD
2020-01-30 0,00000001 BD 0,00000001 BD
2020-01-29 0,00000001 BD 0,00000001 BD
2020-01-28 0,00000001 BD 0,00000001 BD
2020-01-27 0,00000001 BD 0,00000001 BD
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android