Subscribe To Our Daily Newsletter
Keep Up To Date With The Latest Crypto News
xpay token  (XPAY)
XPAY Token (XPAY)
$0,00000002 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-05-31 08:59:12 UTC (khoảng 6 giờ trước)
42 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 500.000.000.000.000
XPAY
USD

XPAY Token ETH (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-04-07 0,0000000001 ETH N/A
2020-04-05 0,0000000001 ETH 0,0000000001 ETH
2020-04-04 0,0000000001 ETH 0,0000000001 ETH
2020-04-03 0,0000000001 ETH 0,0000000001 ETH
2020-03-28 0,0000000001 ETH 0,0000000001 ETH
2020-03-27 0,0000000001 ETH 0,0000000001 ETH
2020-03-26 0,0000000001 ETH 0,0000000001 ETH
2020-03-25 0,0000000001 ETH 0,0000000001 ETH
2020-03-24 0,0000000001 ETH 0,0000000001 ETH
2020-03-23 0,0000000001 ETH 0,0000000001 ETH
2020-03-22 0,0000000001 ETH 0,0000000001 ETH
2020-03-21 0,0000000001 ETH 0,0000000001 ETH
2020-03-20 0,0000000001 ETH 0,0000000001 ETH
2020-03-19 0,0000000001 ETH 0,0000000001 ETH
2020-03-18 0,0000000001 ETH 0,0000000001 ETH
2020-03-17 0,0000000001 ETH 0,0000000001 ETH
2020-03-15 0,0000000001 ETH 0,0000000001 ETH
2020-03-14 0,0000000001 ETH 0,0000000001 ETH
2020-03-10 0,0000000001 ETH 0,0000000001 ETH
2020-03-09 0,0000000001 ETH 0,0000000001 ETH
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android