🔥 Live now! Check out our new Earn section for an overview of lending platforms with return rates, security audit records, DeFi risk scores and more!
xpay token  (XPAY)
XPAY Token (XPAY)
$0,00000001 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-04-03 04:34:25 UTC (khoảng 3 giờ trước)
35 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 500.000.000.000.000
XPAY
USD

XPAY Token KWD (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-04-03 0,00000000 KD N/A
2020-03-28 0,00000000 KD 0,00000000 KD
2020-03-27 0,00000000 KD 0,00000000 KD
2020-03-26 0,00000000 KD 0,00000000 KD
2020-03-25 0,00000000 KD 0,00000000 KD
2020-03-24 0,00000000 KD 0,00000000 KD
2020-03-23 0,00000000 KD 0,00000000 KD
2020-03-22 0,00000000 KD 0,00000000 KD
2020-03-21 0,00000000 KD 0,00000000 KD
2020-03-20 0,00000000 KD 0,00000000 KD
2020-03-19 0,00000000 KD 0,00000000 KD
2020-03-18 0,00000000 KD 0,00000000 KD
2020-03-17 0,00000000 KD 0,00000000 KD
2020-03-15 0,00000000 KD 0,00000000 KD
2020-03-14 0,00000000 KD 0,00000000 KD
2020-03-10 0,00000001 KD 0,00000000 KD
2020-03-09 0,00000001 KD 0,00000001 KD
2020-03-05 0,00000001 KD 0,00000001 KD
2020-03-04 0,00000001 KD 0,00000001 KD
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android