🔥 Live now! Check out our new Earn section for an overview of lending platforms with return rates, security audit records, DeFi risk scores and more!
xpay token  (XPAY)
XPAY Token (XPAY)
$0,00000002 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-04-06 12:19:21 UTC (2 ngày trước)
35 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 500.000.000.000.000
XPAY
USD

XPAY Token LKR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-04-07 0,00000297 Rs N/A
2020-04-05 0,00000267 Rs 0,00000297 Rs
2020-04-04 0,00000268 Rs 0,00000267 Rs
2020-04-03 0,00000271 Rs 0,00000268 Rs
2020-03-28 0,00000257 Rs 0,00000271 Rs
2020-03-27 0,00000252 Rs 0,00000257 Rs
2020-03-26 0,00000262 Rs 0,00000252 Rs
2020-03-25 0,00000259 Rs 0,00000262 Rs
2020-03-24 0,00000247 Rs 0,00000259 Rs
2020-03-23 0,00000230 Rs 0,00000247 Rs
2020-03-22 0,00000248 Rs 0,00000230 Rs
2020-03-21 0,00000258 Rs 0,00000248 Rs
2020-03-20 0,00000253 Rs 0,00000258 Rs
2020-03-19 0,00000212 Rs 0,00000253 Rs
2020-03-18 0,00000217 Rs 0,00000212 Rs
2020-03-17 0,00000202 Rs 0,00000217 Rs
2020-03-15 0,00000234 Rs 0,00000202 Rs
2020-03-14 0,00000240 Rs 0,00000234 Rs
2020-03-10 0,00000361 Rs 0,00000240 Rs
2020-03-09 0,00000389 Rs 0,00000361 Rs
CoinGecko cho iOS
CoinGecko cho Android