🔥 Live now! Check out our new Earn section for an overview of lending platforms with return rates, security audit records, DeFi risk scores and more!
xpay token  (XPAY)
XPAY Token (XPAY)
$0,00000001 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-03-27 12:23:41 UTC (2 ngày trước)
34 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 500.000.000.000.000
XPAY
USD

XPAY Token (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-03-28 0,00000006 RM N/A
2020-03-27 0,00000006 RM 0,00000006 RM
2020-03-26 0,00000006 RM 0,00000006 RM
2020-03-25 0,00000006 RM 0,00000006 RM
2020-03-24 0,00000006 RM 0,00000006 RM
2020-03-23 0,00000005 RM 0,00000006 RM
2020-03-22 0,00000006 RM 0,00000005 RM
2020-03-21 0,00000006 RM 0,00000006 RM
2020-03-20 0,00000006 RM 0,00000006 RM
2020-03-19 0,00000005 RM 0,00000006 RM
2020-03-18 0,00000005 RM 0,00000005 RM
2020-03-17 0,00000005 RM 0,00000005 RM
2020-03-15 0,00000005 RM 0,00000005 RM
2020-03-14 0,00000006 RM 0,00000005 RM
2020-03-10 0,00000008 RM 0,00000006 RM
2020-03-09 0,00000009 RM 0,00000008 RM
2020-03-05 0,00000009 RM 0,00000009 RM
2020-03-04 0,00000009 RM 0,00000009 RM
2020-03-03 0,00000010 RM 0,00000009 RM
2020-03-01 0,00000010 RM 0,00000010 RM
2020-02-29 0,00000009 RM 0,00000010 RM
2020-02-28 0,00000010 RM 0,00000009 RM
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android