🔥 Live now! Check out our new Earn section for an overview of lending platforms with return rates, security audit records, DeFi risk scores and more!
xpay token  (XPAY)
XPAY Token (XPAY)
$0,00000001 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-03-27 12:23:41 UTC (5 ngày trước)
34 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 500.000.000.000.000
XPAY
USD

XPAY Token (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-03-28 0,00000002 NZ$ N/A
2020-03-27 0,00000002 NZ$ 0,00000002 NZ$
2020-03-26 0,00000002 NZ$ 0,00000002 NZ$
2020-03-25 0,00000002 NZ$ 0,00000002 NZ$
2020-03-24 0,00000002 NZ$ 0,00000002 NZ$
2020-03-23 0,00000002 NZ$ 0,00000002 NZ$
2020-03-22 0,00000002 NZ$ 0,00000002 NZ$
2020-03-21 0,00000002 NZ$ 0,00000002 NZ$
2020-03-20 0,00000002 NZ$ 0,00000002 NZ$
2020-03-19 0,00000002 NZ$ 0,00000002 NZ$
2020-03-18 0,00000002 NZ$ 0,00000002 NZ$
2020-03-17 0,00000002 NZ$ 0,00000002 NZ$
2020-03-15 0,00000002 NZ$ 0,00000002 NZ$
2020-03-14 0,00000002 NZ$ 0,00000002 NZ$
2020-03-10 0,00000003 NZ$ 0,00000002 NZ$
2020-03-09 0,00000003 NZ$ 0,00000003 NZ$
2020-03-05 0,00000004 NZ$ 0,00000003 NZ$
2020-03-04 0,00000004 NZ$ 0,00000004 NZ$
2020-03-03 0,00000004 NZ$ 0,00000004 NZ$
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android