🔥 Live now! Check out our new Earn section for an overview of lending platforms with return rates, security audit records, DeFi risk scores and more!
xpay token  (XPAY)
XPAY Token (XPAY)
$0,00000001 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-03-27 12:23:41 UTC (4 ngày trước)
34 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 500.000.000.000.000
XPAY
USD

XPAY Token (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-03-28 0,00000006 zł N/A
2020-03-27 0,00000006 zł 0,00000006 zł
2020-03-26 0,00000006 zł 0,00000006 zł
2020-03-25 0,00000006 zł 0,00000006 zł
2020-03-24 0,00000006 zł 0,00000006 zł
2020-03-23 0,00000005 zł 0,00000006 zł
2020-03-22 0,00000006 zł 0,00000005 zł
2020-03-21 0,00000006 zł 0,00000006 zł
2020-03-20 0,00000006 zł 0,00000006 zł
2020-03-19 0,00000005 zł 0,00000006 zł
2020-03-18 0,00000005 zł 0,00000005 zł
2020-03-17 0,00000004 zł 0,00000005 zł
2020-03-15 0,00000005 zł 0,00000004 zł
2020-03-14 0,00000005 zł 0,00000005 zł
2020-03-10 0,00000007 zł 0,00000005 zł
2020-03-09 0,00000008 zł 0,00000007 zł
2020-03-05 0,00000009 zł 0,00000008 zł
2020-03-04 0,00000009 zł 0,00000009 zł
2020-03-03 0,00000009 zł 0,00000009 zł
2020-03-01 0,00000009 zł 0,00000009 zł
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android