Rank #
11 người thích điều này
xtz3s  (XTZ3S)
XTZ3S (XTZ3S)
11 người thích điều này
Show Info
Hide Info

XTZ3S LINK (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2020-08-06 0,000000000000 LINK 101.848 LINK 0,00132332 LINK N/A
2020-08-05 0,000000000000 LINK 105.469 LINK 0,00115132 LINK 0,00132332 LINK
2020-08-04 0,000000000000 LINK 57.078 LINK 0,00191550 LINK 0,00115132 LINK
2020-08-03 0,000000000000 LINK 117.216 LINK 0,00290881 LINK 0,00191550 LINK
2020-08-02 0,000000000000 LINK 30.804 LINK 0,00324872 LINK 0,00290881 LINK
2020-08-01 0,000000000000 LINK 44.273 LINK 0,00368494 LINK 0,00324872 LINK
2020-07-31 0,000000000000 LINK 37.529 LINK 0,00497292 LINK 0,00368494 LINK
2020-07-30 0,000000000000 LINK 65.900 LINK 0,00427000 LINK 0,00497292 LINK
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android