Rank #1360
641 người thích điều này
ycash  (YEC)
Ycash (YEC)
$0,677073 65.0%
0,00001322 BTC 54.9%
641 người thích điều này
$0,393634
Phạm vi 24H
$0,816843
Vốn hóa thị trường $8.035.844
KL giao dịch trong 24 giờ $1.670,25
Cung lưu thông 11.868.506
Tổng cung 21.000.000
Hiển thị thông tin
Ẩn thông tin

Ycash DKK (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-12-07 34.758.284 kr. 8.047,97 kr. 2,93 kr. N/A
2021-12-06 32.918.920 kr. 9.811,37 kr. 2,77 kr. 2,93 kr.
2021-12-05 34.635.518 kr. 3.844,07 kr. 2,92 kr. 2,77 kr.
2021-12-04 38.512.815 kr. 7.009,32 kr. 3,25 kr. 2,92 kr.
2021-12-03 44.233.354 kr. 11.035,77 kr. 3,81 kr. 3,25 kr.
2021-12-02 40.878.121 kr. 12.227,11 kr. 3,45 kr. 3,81 kr.
2021-12-01 43.194.623 kr. 13.298,07 kr. 3,64 kr. 3,45 kr.
2021-11-30 43.343.381 kr. 11.877,01 kr. 3,66 kr. 3,64 kr.
2021-11-29 47.387.848 kr. 10.017,26 kr. 4,00 kr. 3,66 kr.
2021-11-28 41.594.739 kr. 4.956,89 kr. 3,51 kr. 4,00 kr.
2021-11-27 41.158.220 kr. 7.495,41 kr. 3,48 kr. 3,51 kr.
2021-11-26 46.875.085 kr. 5.374,36 kr. 3,95 kr. 3,48 kr.
2021-11-25 46.832.099 kr. 8.487,90 kr. 3,96 kr. 3,95 kr.
2021-11-24 46.069.898 kr. 12.425,56 kr. 3,91 kr. 3,96 kr.
2021-11-23 45.215.652 kr. 8.640,25 kr. 3,83 kr. 3,91 kr.
2021-11-22 54.068.814 kr. 7.404,02 kr. 4,57 kr. 3,83 kr.
2021-11-21 50.853.638 kr. 18.818,26 kr. 4,31 kr. 4,57 kr.
2021-11-20 47.158.285 kr. 15.773,11 kr. 4,00 kr. 4,31 kr.
2021-11-19 41.721.748 kr. 8.624,31 kr. 3,54 kr. 4,00 kr.
2021-11-18 48.960.963 kr. 16.133,78 kr. 4,17 kr. 3,54 kr.
2021-11-17 54.700.307 kr. 18.052,66 kr. 4,63 kr. 4,17 kr.
2021-11-16 41.271.740 kr. 9.045,23 kr. 3,50 kr. 4,63 kr.
2021-11-15 53.522.061 kr. 17.776,71 kr. 4,97 kr. 3,50 kr.
2021-11-14 60.349.762 kr. 25.164 kr. 5,13 kr. 4,97 kr.
2021-11-13 58.768.186 kr. 65.107 kr. 5,00 kr. 5,13 kr.
2021-11-12 64.029.745 kr. 73.986 kr. 5,43 kr. 5,00 kr.
2021-11-11 41.777.936 kr. 12.872,18 kr. 3,54 kr. 5,43 kr.
2021-11-10 52.261.598 kr. 33.980 kr. 4,43 kr. 3,54 kr.
2021-11-09 45.247.764 kr. 8.789,19 kr. 3,91 kr. 4,43 kr.
2021-11-08 42.709.427 kr. 0,000000000000 kr. 3,63 kr. 3,91 kr.
2021-11-07 42.448.334 kr. 15.980,55 kr. 3,61 kr. 3,63 kr.
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android