🔥 Báo Cáo Tháng 10 của CoinGecko! Sự tăng trưởng của BTC, tổng vốn hóa thị trường hàng năm và nhiều thông tin giá trị khác!"🔥
ycash  (YEC)
Ycash (YEC)
$0,08970464 2.3%
0,00000467 BTC 2.2%
349 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$946.114
KL giao dịch trong 24 giờ
$78.147
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,07973483 / $0,110126
Cung lưu thông
10.546.993 / 21.000.000
YEC
USD

Ycash RUB (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2020-11-25 71.121.434 ₽ 8.538.069 ₽ 6,76 ₽ N/A
2020-11-24 67.677.045 ₽ 6.626.294 ₽ 6,42 ₽ 6,76 ₽
2020-11-23 63.918.943 ₽ 5.559.097 ₽ 6,07 ₽ 6,42 ₽
2020-11-22 63.796.847 ₽ 5.642.845 ₽ 6,07 ₽ 6,07 ₽
2020-11-21 62.583.785 ₽ 5.381.351 ₽ 5,95 ₽ 6,07 ₽
2020-11-20 72.045.040 ₽ 4.097.581 ₽ 6,86 ₽ 5,95 ₽
2020-11-19 68.804.801 ₽ 9.453.558 ₽ 6,56 ₽ 6,86 ₽
2020-11-18 70.387.893 ₽ 11.353.829 ₽ 6,71 ₽ 6,56 ₽
2020-11-17 69.029.495 ₽ 10.413.814 ₽ 6,58 ₽ 6,71 ₽
2020-11-16 73.035.366 ₽ 4.920.251 ₽ 6,97 ₽ 6,58 ₽
2020-11-15 70.251.085 ₽ 4.450.393 ₽ 6,71 ₽ 6,97 ₽
2020-11-14 71.796.937 ₽ 4.670.411 ₽ 6,86 ₽ 6,71 ₽
2020-11-13 75.774.007 ₽ 8.887.184 ₽ 7,25 ₽ 6,86 ₽
2020-11-12 72.241.480 ₽ 6.366.270 ₽ 6,93 ₽ 7,25 ₽
2020-11-11 72.607.660 ₽ 3.554.140 ₽ 6,95 ₽ 6,93 ₽
2020-11-10 75.662.638 ₽ 6.990.415 ₽ 7,25 ₽ 6,95 ₽
2020-11-09 74.551.553 ₽ 5.268.171 ₽ 7,16 ₽ 7,25 ₽
2020-11-08 74.617.238 ₽ 6.141.947 ₽ 7,16 ₽ 7,16 ₽
2020-11-07 77.182.507 ₽ 6.147.198 ₽ 7,41 ₽ 7,16 ₽
2020-11-06 77.944.435 ₽ 10.675.047 ₽ 7,52 ₽ 7,41 ₽
2020-11-05 84.748.081 ₽ 8.206.468 ₽ 8,15 ₽ 7,52 ₽
2020-11-04 87.070.226 ₽ 7.880.363 ₽ 8,39 ₽ 8,15 ₽
2020-11-03 83.748.358 ₽ 11.179.020 ₽ 8,05 ₽ 8,39 ₽
2020-11-02 73.132.833 ₽ 3.838.838 ₽ 7,05 ₽ 8,05 ₽
2020-11-01 72.792.660 ₽ 4.087.453 ₽ 7,01 ₽ 7,05 ₽
2020-10-31 57.693.613 ₽ 17.069,18 ₽ 5,56 ₽ 7,01 ₽
2020-10-30 84.566.948 ₽ 4.692.466 ₽ 8,17 ₽ 5,56 ₽
2020-10-29 94.288.794 ₽ 9.127.939 ₽ 9,11 ₽ 8,17 ₽
2020-10-28 78.111.369 ₽ 9.100.187 ₽ 7,55 ₽ 9,11 ₽
2020-10-27 78.728.315 ₽ 7.661.484 ₽ 7,62 ₽ 7,55 ₽
2020-10-26 77.079.687 ₽ 5.281.736 ₽ 7,46 ₽ 7,62 ₽
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android