Rank #1752
673 người thích điều này
ycash  (YEC)
Ycash (YEC)
$0,222337 2.2%
0,00000627 BTC 1.1%
673 người thích điều này
$0,213349
Phạm vi 24H
$0,222342
Vốn hóa thị trường $2.604.607
KL giao dịch trong 24 giờ $1.368,70
Cung lưu thông 12.039.243
Tổng cung 21.000.000
Hiển thị thông tin
Ẩn thông tin

Ycash XDR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2022-01-24 1.903.574 XDR 1.603,98 XDR 0,158216 XDR N/A
2022-01-23 1.851.349 XDR 689,60 XDR 0,153830 XDR 0,158216 XDR
2022-01-22 2.009.464 XDR 1.491,05 XDR 0,166348 XDR 0,153830 XDR
2022-01-21 2.122.125 XDR 545,25 XDR 0,178280 XDR 0,166348 XDR
2022-01-20 2.227.310 XDR 337,75 XDR 0,183221 XDR 0,178280 XDR
2022-01-19 2.356.012 XDR 462,58 XDR 0,195684 XDR 0,183221 XDR
2022-01-18 2.427.373 XDR 773,64 XDR 0,202125 XDR 0,195684 XDR
2022-01-17 2.372.785 XDR 502,19 XDR 0,197243 XDR 0,202125 XDR
2022-01-16 3.303.200 XDR 1.578,39 XDR 0,275010 XDR 0,197243 XDR
2022-01-15 2.127.820 XDR 910,47 XDR 0,177347 XDR 0,275010 XDR
2022-01-14 2.240.243 XDR 612,21 XDR 0,186486 XDR 0,177347 XDR
2022-01-13 2.361.564 XDR 501,06 XDR 0,196681 XDR 0,186486 XDR
2022-01-12 2.409.293 XDR 593,43 XDR 0,200847 XDR 0,196681 XDR
2022-01-11 2.330.247 XDR 739,33 XDR 0,194376 XDR 0,200847 XDR
2022-01-10 2.460.927 XDR 625,29 XDR 0,205254 XDR 0,194376 XDR
2022-01-09 2.322.499 XDR 488,67 XDR 0,193444 XDR 0,205254 XDR
2022-01-08 2.168.736 XDR 1.408,29 XDR 0,181180 XDR 0,193444 XDR
2022-01-07 2.665.810 XDR 725,03 XDR 0,208696 XDR 0,181180 XDR
2022-01-06 2.779.557 XDR 1.040,82 XDR 0,231698 XDR 0,208696 XDR
2022-01-05 3.018.679 XDR 1.365,58 XDR 0,249540 XDR 0,231698 XDR
2022-01-04 3.092.225 XDR 1.929,30 XDR 0,258017 XDR 0,249540 XDR
2022-01-03 3.004.583 XDR 1.075,16 XDR 0,250997 XDR 0,258017 XDR
2022-01-02 3.403.273 XDR 1.356,86 XDR 0,284337 XDR 0,250997 XDR
2022-01-01 2.953.635 XDR 35,05 XDR 0,246692 XDR 0,284337 XDR
2021-12-31 2.542.009 XDR 957,82 XDR 0,212078 XDR 0,246692 XDR
2021-12-30 2.550.406 XDR 622,28 XDR 0,212684 XDR 0,212078 XDR
2021-12-29 2.999.101 XDR 1.292,91 XDR 0,250617 XDR 0,212684 XDR
2021-12-28 3.483.249 XDR 2.126,52 XDR 0,283732 XDR 0,250617 XDR
2021-12-27 3.284.709 XDR 1.767,37 XDR 0,275136 XDR 0,283732 XDR
2021-12-26 2.668.419 XDR 2.323,12 XDR 0,232461 XDR 0,275136 XDR
2021-12-25 2.612.095 XDR 142,69 XDR 0,218928 XDR 0,232461 XDR
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android