🔥 Cấp báo🔥 Báo cáo crypto hàng tháng vào tháng 11 của chúng tôi đã lên sóng! Giá Bitcoin xác lập mức ATH mới và còn nhiều điều thú vị khác! 🔎
yusd  (YVAULT-LP-YCURVE)
yUSD (YVAULT-LP-YCURVE)
$1,22 0.9%
0,00003347 BTC -4.9%
0,00099392 ETH -2.7%
490 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$66.104.256
KL giao dịch trong 24 giờ
$675.549
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$1,19 / $1,23
Cung lưu thông
54.320.008 / 54.320.008
Định giá pha loãng hoàn toàn
$66.104.256
Tổng lượng cung tối đa
54.320.008
YVAULT-LP-YCURVE
USD

yUSD DKK (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2021-01-18 405.182.464 kr. 4.546.709 kr. 7,48 kr. N/A
2021-01-17 408.595.139 kr. 6.415.920 kr. 7,39 kr. 7,48 kr.
2021-01-16 419.591.758 kr. 7.303.464 kr. 7,50 kr. 7,39 kr.
2021-01-15 421.264.065 kr. 5.009.896 kr. 7,48 kr. 7,50 kr.
2021-01-14 417.311.253 kr. 5.111.319 kr. 7,41 kr. 7,48 kr.
2021-01-13 415.147.727 kr. 6.672.175 kr. 7,43 kr. 7,41 kr.
2021-01-12 418.942.481 kr. 14.741.899 kr. 7,45 kr. 7,43 kr.
2021-01-11 421.691.050 kr. 5.891.561 kr. 7,41 kr. 7,45 kr.
2021-01-10 412.116.148 kr. 3.015.966 kr. 7,35 kr. 7,41 kr.
2021-01-09 418.327.993 kr. 7.369.581 kr. 7,34 kr. 7,35 kr.
2021-01-08 441.461.284 kr. 5.240.249 kr. 7,34 kr. 7,34 kr.
2021-01-07 444.278.638 kr. 4.080.170 kr. 7,34 kr. 7,34 kr.
2021-01-06 427.699.609 kr. 6.145.347 kr. 7,33 kr. 7,34 kr.
2021-01-05 428.201.505 kr. 8.041.734 kr. 7,26 kr. 7,33 kr.
2021-01-04 439.093.515 kr. 4.428.201 kr. 7,43 kr. 7,26 kr.
2021-01-03 443.377.659 kr. 1.371.953 kr. 7,36 kr. 7,43 kr.
2021-01-02 446.388.205 kr. 1.315.122 kr. 7,31 kr. 7,36 kr.
2021-01-01 447.111.130 kr. 1.818.716 kr. 7,30 kr. 7,31 kr.
2020-12-31 445.712.606 kr. 972.223 kr. 7,24 kr. 7,30 kr.
2020-12-30 459.718.057 kr. 2.483.189 kr. 7,35 kr. 7,24 kr.
2020-12-29 461.465.419 kr. 2.926.132 kr. 7,35 kr. 7,35 kr.
2020-12-28 459.988.437 kr. 3.593.544 kr. 7,24 kr. 7,35 kr.
2020-12-27 451.135.628 kr. 3.003.729 kr. 7,27 kr. 7,24 kr.
2020-12-26 452.775.848 kr. 1.028.785 kr. 7,40 kr. 7,27 kr.
2020-12-25 446.975.478 kr. 382.693 kr. 7,40 kr. 7,40 kr.
2020-12-24 434.424.721 kr. 882.285 kr. 7,25 kr. 7,40 kr.
2020-12-23 441.036.446 kr. 644.701 kr. 7,41 kr. 7,25 kr.
2020-12-22 425.883.251 kr. 945.440 kr. 7,16 kr. 7,41 kr.
2020-12-21 432.185.628 kr. 692.827 kr. 7,29 kr. 7,16 kr.
2020-12-20 430.280.179 kr. 6.225.966 kr. 7,16 kr. 7,29 kr.
2020-12-19 432.631.934 kr. 701.427 kr. 7,24 kr. 7,16 kr.
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android