Tiền ảo: 4690
Sàn giao dịch: 329
Giá trị vốn hóa thị trường: 253.316.514.359 $ 0,82%
Lưu lượng 24 giờ: 57.126.162.165 $
Ưu thế:
BTC 56,4%
ETH 10,7%
XRP 6,47%
zcash  (ZEC)
Zcash (ZEC)
$73,13 -1,0%
0,00909296 BTC -1,6%
14.404 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
$484.197.989
KL giao dịch trong 24 giờ
$290.469.452
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$71,72 / $74,46
Nguồn cung khả dụng
6.608.918 / ?
ZEC
USD

Sàn giao dịch Zcash

* By default, pairs are displayed according to "Trust Score". Read the methodology or give us your feedback.
# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread +2% Depth -2% Depth Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
1
73 $
0,009091 BTC
0.18% 190.452 $ 350.531 $
10.582.438 $
144453,452 ZEC
3,64% Gần đây
2
73 $
72,958 USD
0.3% 97.462 $ 154.375 $
5.583.653 $
76532,431 ZEC
1,92% Gần đây
3
73 $
0,009104 BTC
0.09% 68.682 $ 270.892 $
2.087.217 $
28467,383 ZEC
0,72% Gần đây
4
73 $
73,353 USD
0.1% 232.667 $ 228.152 $
288.704 $
3935,813 ZEC
0,10% Gần đây
5
73 $
72,83 USDT
0.01% 12.186 $ 32.282 $
5.792.202 $
79147,929 ZEC
1,99% Gần đây
6
73 $
72,9 USDT
0.05% 109.960 $ 136.913 $
1.969.619 $
26888,144 ZEC
0,68% Gần đây
7
73 $
0,287498 ETH
0.28% 49.295 $ 74.324 $
3.221.703 $
43936,955 ZEC
1,11% Gần đây
8
73 $
0,0091022 BTC
0.23% 161.925 $ 154.978 $
77.115 $
1051,095 ZEC
0,03% Gần đây
9
73 $
0,009083 BTC
0.07% 71.840 $ 96.986 $
763.702 $
10434,601 ZEC
0,26% Gần đây
10
73 $
72,8 USDT
0.14% 36.367 $ 65.509 $
1.122.800 $
15348,900 ZEC
0,39% Gần đây
11
73 $
0,009082 BTC
0.12% 72.146 $ 98.054 $
1.201 $
16,409 ZEC
0,00% Gần đây
12
74 $
87850 KRW
0.79% 36.950 $ 120.529 $
159.234 $
2151,649 ZEC
0,05% Gần đây
13
XT XT
73 $
0,00908661 BTC
0.0% 42.993 $ 47.434 $
979.281 $
13400,968 ZEC
0,34% Gần đây
14
73 $
73,35 USDC
0.31% 59.506 $ 75.486 $
304.911 $
4172,794 ZEC
0,10% Gần đây
15
73 $
0,00908663 BTC
0.0% 61.161 $ 84.247 $
138.939 $
1901,305 ZEC
0,05% Gần đây
16
73 $
0,00909 XBT
0.11% 43.517 $ 94.444 $
77.551 $
1058,233 ZEC
0,03% Gần đây
17
74 $
73,82 USD
1.01% 67.927 $ 57.008 $
246.648 $
3341,212 ZEC
0,08% Gần đây
18
73 $
72,74 USDT
0.08% 38.201 $ 65.501 $
393.655 $
5385,786 ZEC
0,14% Gần đây
19
73 $
0,0091 BTC
1.1% 36.062 $ 82.479 $
200.213 $
2729,803 ZEC
0,07% Gần đây
20
74 $
73,8 USD
0.31% 74.485 $ 49.912 $
45.598 $
617,861 ZEC
0,02% Gần đây
21
74 $
73,3 USDT
0.55% 97.863 $ 20.347 $
36.592 $
497,780 ZEC
0,01% Gần đây
22
74 $
65,59 EUR
0.21% 53.047 $ 54.503 $
131.893 $
1794,382 ZEC
0,05% Gần đây
23
73 $
0,0091 BTC
1.1% 36.256 $ 81.304 $
1.513 $
20,643 ZEC
0,00% Gần đây
24
73 $
0,00908 BTC
0.15% 30.134 $ 44.815 $
520.904 $
7119,554 ZEC
0,18% Gần đây
25
73 $
0,00907 BTC
0.32% 43.561 $ 65.099 $
16.409 $
224,552 ZEC
0,01% Gần đây
26
73 $
72,89 USDT
0.04% 48.074 $ 56.066 $
27.275 $
372,390 ZEC
0,01% Gần đây
27
73 $
0,009 BTC
2.17% 73.284 $ 34.732 $
3.040 $
41,900 ZEC
0,00% Gần đây
28
73 $
0,28747 ETH
0.31% 38.912 $ 57.906 $
95.744 $
1306,668 ZEC
0,03% Gần đây
29
73 $
72,80000005 USDT
0.52% 51.616 $ 33.025 $
74.868 $
1025,464 ZEC
0,03% Gần đây
30
73 $
72,76 USDT
0.33% 27.515 $ 41.101 $
290.349 $
3971,304 ZEC
0,10% Gần đây
31
73 $
105,6 AUD
1.03% 35.469 $ 35.519 $
176 $
2,400 ZEC
0,00% Gần đây
32
73 $
0,2867364 ETH
0.72% 22.274 $ 47.339 $
6.904 $
94,592 ZEC
0,00% Gần đây
33
73 $
0,00908663 BTC
0.0% 18.019 $ 39.832 $
138.939 $
1901,305 ZEC
0,05% Gần đây
34
73 $
0,00909 BTC
0.11% 1.679 $ 6.573 $
740.112 $
10099,621 ZEC
0,25% Gần đây
35
XT XT
73 $
72,73 USDT
0.36% 25.037 $ 28.446 $
78.264 $
1073,018 ZEC
0,03% Gần đây
36
73 $
0,28682 ETH
0.26% 11.576 $ 10.345 $
483.235 $
6606,262 ZEC
0,17% Gần đây
37
73 $
72,61 USDT
0.38% 19.377 $ 22.955 $
164.455 $
2256,189 ZEC
0,06% Gần đây
38
XT XT
73 $
507,82 SXC
0.35% 24.391 $ 14.617 $
189.736 $
2596,552 ZEC
0,07% Gần đây
39
74 $
0,00914 BTC
0.77% 19.371 $ 28.716 $
52.235 $
708,258 ZEC
0,02% khoảng 2 giờ trước
40
73 $
0,287 ETH
0.35% 10.639 $ 36.196 $
17.279 $
236,531 ZEC
0,01% Gần đây
41
73 $
87160 KRW
0.08% 13.881 $ 19.805 $
135.943 $
1851,461 ZEC
0,05% Gần đây
42
73 $
72,94154326 USDT
0.26% 17.143 $ 22.906 $
32.990 $
450,449 ZEC
0,01% Gần đây
43
73 $
0,009058 BTC
0.37% 15.566 $ 25.759 $
8.228 $
112,662 ZEC
0,00% Gần đây
44
73 $
2,067 BNB
0.43% 3.430 $ 23.253 $
194.244 $
2659,027 ZEC
0,07% Gần đây
45
73 $
0,28597202 ETH
0.25% 19.775 $ 19.661 $
6.934 $
95,070 ZEC
0,00% Gần đây
46
73 $
72,87 USDT
0.59% 7.943 $ 12.098 $
285.095 $
3901,195 ZEC
0,10% Gần đây
47
73 $
72,94154326 USDT
0.26% 16.035 $ 16.771 $
32.979 $
450,449 ZEC
0,01% Gần đây
48
73 $
0,00908686 BTC
0.45% 12.545 $ 15.471 $
94.806 $
1294,400 ZEC
0,03% Gần đây
49
74 $
73,84121574 USDC
0.94% 20.243 $ 13.737 $
19.956 $
270,857 ZEC
0,01% Gần đây
50
73 $
0,28597202 ETH
0.25% 19.351 $ 10.895 $
6.935 $
95,070 ZEC
0,00% Gần đây
51
73 $
0,009082 BTC
2.17% 2.330 $ 6.013 $
299.095 $
4095,038 ZEC
0,10% Gần đây
52
73 $
73,48 TUSD
0.22% 13.760 $ 9.137 $
60.528 $
824,014 ZEC
0,02% Gần đây
53
74 $
73,5 USDT
3.64% 3.397 $ 2.548 $
293.101 $
3977,236 ZEC
0,10% khoảng 1 giờ trước
54
73 $
73,206 USD
1.21% 13.267 $ 11.580 $
5.776 $
78,900 ZEC
0,00% Gần đây
55
73 $
73,23 PAX
0.64% 6.922 $ 10.831 $
47.862 $
655,078 ZEC
0,02% Gần đây
56
73 $
73,17 USDC
0.54% 10.716 $ 5.908 $
14.371 $
197,097 ZEC
0,00% Gần đây
57
73 $
0,009059 BTC
1.15% 6.999 $ 10.197 $
1.555 $
21,274 ZEC
0,00% khoảng 2 giờ trước
58
73 $
0,17891014 BCH
1.17% 3.840 $ 2.994 $
103.535 $
1414,692 ZEC
0,04% Gần đây
59
73 $
43 OKB
0.46% 2.450 $ 3.146 $
87.077 $
1188,800 ZEC
0,03% Gần đây
60
73 $
0,00901111 BTC
3.46% 2.405 $ 9.908 $
576 $
7,928 ZEC
0,00% Gần đây
61
73 $
73,0346 USDT
1.8% 4.780 $ 773 $
46.669 $
636,632 ZEC
0,02% Gần đây
62
73 $
73,0505 USD
1.92% 646 $ 8.017 $
1.805 $
24,704 ZEC
0,00% Gần đây
63
74 $
65,64 EUR
1.61% 59 $ 6.460 $
1.798 $
24,438 ZEC
0,00% Gần đây
64
CBX CBX
73 $
0,009084 BTC
0.54% 767 $ 675 $
50.878 $
695,175 ZEC
0,02% Gần đây
65
73 $
0,009086 BTC
0.54% 766 $ 674 $
50.816 $
695,435 ZEC
0,02% Gần đây
66
73 $
86100 KRW
1.96% 3.080 $ 2.087 $
14.219 $
196,042 ZEC
0,00% khoảng 1 giờ trước
67
73 $
0,00906782 BTC
0.63% 229 $ 332 $
53.341 $
729,758 ZEC
0,02% Gần đây
68
73 $
72,96 USD
1.96% 332 $ 2.568 $
6.948 $
95,228 ZEC
0,00% khoảng 1 giờ trước
69
73 $
0,0091 BTC
0.99% 309 $ 600 $
1.159 $
15,840 ZEC
0,00% Gần đây
70
73 $
0,84246233 XMR
0.69% 314 $ 88 $
342 $
4,664 ZEC
0,00% Gần đây
71
74 $
0,2895 ETH
0.73% 334 $ 82 $
442 $
5,985 ZEC
0,00% Gần đây
72
72 $
64,5 EUR
3.8% 444 $ 1.101 $
791 $
10,937 ZEC
0,00% khoảng 2 giờ trước
73
73 $
73,09 USD
2.23% 90 $ 114 $
8.084 $
110,605 ZEC
0,00% Gần đây
74
73 $
98,28 CAD
2.46% 85 $ 82 $
4.534 $
61,988 ZEC
0,00% Gần đây
75
73 $
0,0091022 BTC
1.77% 7 $ 5 $
192 $
2,614 ZEC
0,00% Gần đây
76
73 $
0,009084 BTC
0.1% 1.273 $ 4.841 $
2.402.926 $
32827,990 ZEC
0,83% Gần đây
77
74 $
0,0091 BTC
7.45% 1.862 $ 2.664 $
1.323.279 $
17968,508 ZEC
0,45% khoảng 1 giờ trước
78
74 $
0,00912742 BTC
1.9% 893 $ 2.158 $
1.047.836 $
14239,671 ZEC
0,36% Gần đây
79
73 $
0,287206 ETH
0.0% 695 $ 649 $
643.549 $
8786,082 ZEC
0,22% Gần đây
80
73 $
0,287986 ETH
1.33% 742 $ 783 $
563.993 $
7681,747 ZEC
0,19% Gần đây
81
74 $
0,287 ETH
3.42% 1.214 $ 15 $
24.582 $
333,391 ZEC
0,01% khoảng 1 giờ trước
82
73 $
188,645 XRP
0.62% 61 $ 53 $
60.147 $
819,353 ZEC
0,02% Gần đây
83
73 $
0,28743 ETH
0.34% 3.968 $ 3.578 $
3.993.800 $
54483,055 ZEC
1,37% Gần đây
84
73 $
72,87 USDT
0.41% 7.597 $ 6.292 $
12.778.510 $
174516,954 ZEC
4,39% Gần đây
85
73 $
0,00908256 BTC
9.47% 8 $ 10 $
11.607 $
158,590 ZEC
0,00% Gần đây
86
73 $
72,68 USDT
0.6% 961 $ 2.485 $
68.810.341 $
942204,035 ZEC
23,64% Gần đây
87
73 $
0,00907808 BTC
0.3% 5.610 $ 3.930 $
46.804.604 $
639846,083 ZEC
16,08% Gần đây
88
74 $
0,28937883 ETH
1.96% 41 $ 153 $
44.276.670 $
599950,511 ZEC
15,21% Gần đây
89
73 $
72,88 USDT
0.03% 2.446 $ 2.168 $
23.628.823 $
322700,695 ZEC
8,12% Gần đây
90
73 $
72,8168 USDT
1.99% 464 $ 459 $
7.946.330 $
108713,652 ZEC
2,73% Gần đây
91
73 $
0,009084 BTC
19.0% 87 $ 9 $
748.812 $
10229,380 ZEC
0,26% Gần đây
92
72 $
72,13704 USDT
99.97% 6 $ 1 $
5.857 $
80,899 ZEC
0,00% Gần đây
93
73 $
73,4292 USD
0.26% 7.019 $ 4.592 $
520.037 $
7082,162 ZEC
0,18% khoảng 2 giờ trước
94
73 $
0,009074 BTC
0.07% 2.141 $ 3.008 $
27.990 $
382,745 ZEC
0,01% Gần đây
95
73 $
4735,181653 RUB
0.0% 1.083 $ 1.651 $
16.642 $
226,515 ZEC
0,01% Gần đây
96
73 $
73,167 USD
1.19% 1.679 $ 1.016 $
19.607 $
267,972 ZEC
0,01% Gần đây
97
73 $
65,474891 EUR
0.01% 667 $ 293 $
8.138 $
110,905 ZEC
0,00% Gần đây
98
73 $
0,0090822 BTC
2.77% 23.624 $ 465.965 $
937.554 $
12803,502 ZEC
0,32% Gần đây -
99
73 $
0,0090834 BTC
0.61% - -
3.632.144 $
49624,430 ZEC
1,25% Gần đây -
100
74 $
450,2 TRY
0.81% - -
3.511.876 $
47447,769 ZEC
1,20% Gần đây -
Show More
Anomaly BTC/USD Stale
* By default, pairs are displayed according to "Trust Score". Read the methodology or give us your feedback.
# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread +2% Depth -2% Depth Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
1
ZEC/USD (Perpetual)
75 $
74,6 USD
0.74% - -
14.086 $
188,820 ZEC
0,00% Gần đây -
Show More
Anomaly BTC/USD Stale