Tiền ảo: 4391
Sàn giao dịch: 315
Giá trị vốn hóa thị trường: 177.632.284.230 $ 0,72%
Lưu lượng 24 giờ: 40.206.778.042 $
Ưu thế:
BTC 54,3%
ETH 9,79%
XRP 7,19%
zcoin  (XZC)
Zcoin (XZC)
$7,08 0,95%
0,00129715 BTC 0,42%
Giá trị vốn hóa thị trường
$52.062.711
KL giao dịch trong 24 giờ
$2.978.793
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$6,83 / $7,19
Nguồn cung khả dụng
7.347.183 / 21.400.000
XZC
USD

Sàn giao dịch Zcoin

# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối
1
FEX FEX
7 $
0,001299 BTC
76.92%
1.338.238 $
189089,944 XZC
44,99% Gần đây
2
7 $
0,0013 BTC
0.15%
493.836 $
69594,991 XZC
16,57% Gần đây
3
7 $
0,001292 BTC
0.77%
345.648 $
49032,780 XZC
11,60% Gần đây
4
7 $
0,001296 BTC
0.54%
325.882 $
46331,780 XZC
11,00% Gần đây
5
7 $
0,00129221 BTC
0.46%
134.379 $
19055,780 XZC
4,51% Gần đây
6
7 $
23,248 XRP
0.39%
84.648 $
12004,027 XZC
2,84% Gần đây
7
7 $
7,04217 USDT
2.1%
44.847 $
6348,613 XZC
1,51% Gần đây
8
7 $
0,00129222 BTC
-
37.618 $
5335,535 XZC
1,26% khoảng 1 giờ trước
9
7 $
0,0012922 BTC
0.72%
37.618 $
5335,535 XZC
1,26% Gần đây
10
7 $
0,043224 ETH
0.78%
34.405 $
4854,335 XZC
1,15% Gần đây
11
7 $
0,04299 ETH
1.23%
25.874 $
3671,470 XZC
0,87% Gần đây
12
7 $
0,001291 BTC
1.82%
23.207 $
3293,260 XZC
0,78% Gần đây
13
7 $
0,312 BNB
0.96%
18.214 $
2550,424 XZC
0,61% Gần đây
14
7 $
0,001298 BTC
0.84%
11.384 $
1607,464 XZC
0,38% Gần đây
15
7 $
7,01323 USD
3.65%
6.955 $
991,660 XZC
0,23% Gần đây
16
7 $
0,043101 ETH
1.11%
3.084 $
436,537 XZC
0,10% Gần đây
17
7 $
6,35093 EUR
8.36%
1.816 $
256,980 XZC
0,06% Gần đây
18
7 $
0,00129012 BTC
92.91%
1.526 $
217,036 XZC
0,05% Gần đây
19
7 $
7,067845 USDT
-
510 $
71,819 XZC
0,02% Gần đây
20
7 $
0,02510399 BCH
0.39%
402 $
56,555 XZC
0,01% Gần đây
21
7 $
0,00130079 BTC
7.09%
62 $
8,772 XZC
0,00% Gần đây
22
7 $
0,043178 ETH
4.22%
39 $
5,470 XZC
0,00% Gần đây
23
8 $
0,00154817 BTC
-
395.948 $
46969,000 XZC
13,32% Gần đây
24
7 $
50,663 CNYT
3.68%
283.258 $
38919,410 XZC
9,51% Gần đây
25
7 $
233,61 THB
2.26%
15.968 $
2195,762 XZC
0,54% Gần đây
26
7 $
104000 IDR
1.23%
10.965 $
1501,147 XZC
0,37% Gần đây
27
7 $
0,0013554 BTC
-
4.406 $
598,725 XZC
0,15% Gần đây
28
7 $
0,00133549 BTC
2.53%
93 $
12,864 XZC
0,00% Gần đây
29
7 $
0,0012095 BTC
9.04%
42 $
6,452 XZC
0,00% Gần đây
30
3 $
0,00051113 BTC
-
24 $
8,565 XZC
0,00% Gần đây
31
8 $
3000,00000047 DOGE
38.97%
2 $
0,194 XZC
0,00% Gần đây
32
7 $
41,801252 TRY
73.69%
1.635 $
230,599 XZC
khoảng 4 giờ trước
33
7 $
0,00128027 BTC
27.65%
38 $
5,485 XZC
khoảng 16 giờ trước
34
7 $
0,00131 BTC
7.25%
12 $
1,673 XZC
khoảng 5 giờ trước
35
8 $
0,10587947 LTC
23.88%
1 $
0,099 XZC
khoảng 8 giờ trước
36
8 $
2910,65718328 DOGE
2.03%
0 $
0,051 XZC
khoảng 5 giờ trước
37
8 $
0,00140001 BTC
22.34%
0 $
0,000 XZC
1 ngày trước
38
7 $
0,00131969 BTC
67.44%
0 $
0,000 XZC
khoảng 5 giờ trước
39
7 $
0,09280261 LTC
29.55%
0 $
0,000 XZC
5 ngày trước
40
8 $
2956,9810306 DOGE
8.44%
0 $
0,000 XZC
khoảng 6 giờ trước
41
9 $
0,05356603 ETH
50.08%
0 $
0,000 XZC
1 ngày trước
Show More
Anomaly BTC/USD Stale