Tiền ảo: 4668
Sàn giao dịch: 329
Giá trị vốn hóa thị trường: 246.253.586.650 $ 2,4%
Lưu lượng 24 giờ: 59.806.937.159 $
Ưu thế:
BTC 56,8%
ETH 10,6%
XRP 6,52%
zcoin  (XZC)
Zcoin (XZC)
$7,15 0,94%
0,00090479 BTC -1,8%
2.883 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
$53.968.856
KL giao dịch trong 24 giờ
$5.228.877
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$6,85 / $7,39
Nguồn cung khả dụng
7.551.918 / 21.400.000
XZC
USD

Sàn giao dịch Zcoin

* By default, pairs are displayed according to "Trust Score". Read the methodology or give us your feedback.
# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread +2% Depth -2% Depth Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
1
7 $
0,000911 BTC
0.22% 11.115 $ 16.021 $
368.767 $
51280,443 XZC
7,06% Gần đây
2
7 $
0,000914 BTC
0.55% 658 $ 1.886 $
308.313 $
42707,830 XZC
5,90% Gần đây
3
7 $
0,00091001 BTC
0.56% 647 $ 16.877 $
27.326 $
3797,784 XZC
0,52% Gần đây
4
7 $
0,00091001 BTC
0.56% 568 $ 16.045 $
27.326 $
3797,784 XZC
0,52% Gần đây
5
7 $
106800 IDR
0.66% 275 $ 12.118 $
21.501 $
2908,136 XZC
0,41% Gần đây
6
7 $
0,225 BNB
0.88% 990 $ 7.942 $
40.558 $
5641,624 XZC
0,78% Gần đây
7
7 $
0,0295 ETH
0.57% 1.848 $ 3.000 $
54.828 $
7611,507 XZC
1,05% Gần đây
8
7 $
230 THB
1.29% 711 $ 6.451 $
19.450 $
2698,443 XZC
0,37% Gần đây
9
7 $
0,000911 BTC
0.11% 839 $ 3.153 $
24.778 $
3439,949 XZC
0,47% Gần đây
10
7 $
19,052 XRP
0.49% 384 $ 1.757 $
30.554 $
4228,557 XZC
0,59% Gần đây
11
7 $
0,0009016 BTC
2.81% 1.325 $ 830 $
33.385 $
4698,650 XZC
0,64% Gần đây
12
7 $
0,029388 ETH
0.93% 413 $ 205 $
1.875 $
259,938 XZC
0,04% Gần đây
13
7 $
0,00090948 BTC
20.0% 460 $ 3.210 $
200.747 $
27940,762 XZC
3,84% Gần đây
14
7 $
7,16141 USD
3.28% 4 $ 75 $
12.303 $
1717,920 XZC
0,24% Gần đây
15
7 $
0,01753426 BCH
5.33% 22 $ 7 $
21.422 $
3006,956 XZC
0,41% Gần đây
16
7 $
0,00090043 BTC
42.58% 4 $ 84 $
3.348.378 $
470531,000 XZC
64,00% Gần đây -
17
7 $
105043,9 IDR
21.13% 2 $ 6 $
64.510 $
8871,370 XZC
1,23% Gần đây -
18
7 $
0,000912 BTC
0.66% - -
222.004 $
30814,140 XZC
4,24% Gần đây -
19
7 $
6,496835 EUR
8.19% - -
407 $
55,963 XZC
0,01% Gần đây -
20
FEX FEX
7 $
0,000915 BTC
75.0% - -
337.243 $
47046,231 XZC
6,50% Gần đây -
21
7 $
0,029193 ETH
0.78% - -
30.885 $
4313,160 XZC
0,59% Gần đây -
22
7 $
0,00091605 BTC
99.69% - -
65 $
9,059 XZC
0,00% Gần đây -
23
7 $
2432,94727 DOGE
15.15% - -
0 $
0,056 XZC
0,00% Gần đây -
24
7 $
226,57 THB
6.57% - -
29.778 $
4194,244 XZC
0,57% Gần đây -
25
7 $
7,1114525 USDT
- - -
1.049 $
146,978 XZC
0,02% Gần đây -
26
8 $
0,0009527531 BTC
0.16% 135 $ 444 $
96.799 $
12863,270 XZC
1,85% Gần đây
27
2 $
0,0003 BTC
69.8% 3 $ 64 $
11 $
4,895 XZC
0,00% khoảng 2 giờ trước
28
7 $
0,030408 ETH
3.94% 2 $ 0 $
0 $
0,000 XZC
0,00% Gần đây -
29
8 $
55,685 CNYT
9.89% - -
232.304 $
29343,724 XZC
4,49% khoảng 1 giờ trước -
30
8 $
7,55275 USDT
8.13% - -
52.330 $
6923,002 XZC
1,00% Gần đây -
31
7 $
0,00094981 BTC
5.08% - -
2 $
0,329 XZC
0,00% Gần đây -
32
7 $
0,00086015 BTC
7.01% - -
76 $
11,297 XZC
0,00% khoảng 2 giờ trước -
33
7 $
43,654125 TRY
72.46% - -
1.308 $
182,437 XZC
khoảng 3 giờ trước -
34
7 $
0,000905 BTC
38.43% 20 $ 60 $
38 $
5,488 XZC
khoảng 20 giờ trước
35
11 $
0,04210335 ETH
39.77% - -
0 $
0,000 XZC
4 ngày trước -
36
0 $
0 BTC
23.5% - -
0 $
0,000 XZC
2 ngày trước -
37
8 $
0,09280261 LTC
17.81% - -
0 $
0,028 XZC
khoảng 11 giờ trước -
38
8 $
0,001 BTC
49.98% - -
0 $
0,000 XZC
4 ngày trước -
39
7 $
0,00093043 BTC
1.6% - -
0 $
0,000 XZC
1 ngày trước -
40
0 $
0 ETH
96.08% - -
0 $
0,000 XZC
3 ngày trước -
41
7 $
2571,84577062 DOGE
2.0% - -
0 $
0,000 XZC
6 ngày trước -
Show More
Anomaly BTC/USD Stale