👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
zcore  (ZCR)
ZCore (ZCR)
$0,02154379 5.6%
0,00000213 BTC 1.4%
166 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$137.679
KL giao dịch trong 24 giờ
$618,19
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,01898039 / $0,02388483
Cung lưu thông
6.394.644 / 1.327.800
ZCR
USD

ZCore (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-19 0,191609 kr N/A
2020-02-18 0,202914 kr 0,191609 kr
2020-02-17 0,212086 kr 0,202914 kr
2020-02-16 0,220073 kr 0,212086 kr
2020-02-15 0,275229 kr 0,220073 kr
2020-02-14 0,280906 kr 0,275229 kr
2020-02-13 0,288474 kr 0,280906 kr
2020-02-12 0,274150 kr 0,288474 kr
2020-02-11 0,218817 kr 0,274150 kr
2020-02-10 0,203633 kr 0,218817 kr
2020-02-09 0,222535 kr 0,203633 kr
2020-02-08 0,229088 kr 0,222535 kr
2020-02-07 0,251125 kr 0,229088 kr
2020-02-06 0,225199 kr 0,251125 kr
2020-02-05 0,258416 kr 0,225199 kr
2020-02-04 0,253613 kr 0,258416 kr
2020-02-03 0,242873 kr 0,253613 kr
2020-02-02 0,249800 kr 0,242873 kr
2020-02-01 0,259519 kr 0,249800 kr
2020-01-31 0,258486 kr 0,259519 kr
2020-01-30 0,253782 kr 0,258486 kr
2020-01-29 0,309959 kr 0,253782 kr
2020-01-28 0,295146 kr 0,309959 kr
2020-01-27 0,283220 kr 0,295146 kr
2020-01-26 0,276976 kr 0,283220 kr
2020-01-25 0,281483 kr 0,276976 kr
2020-01-24 0,272490 kr 0,281483 kr
2020-01-23 0,294803 kr 0,272490 kr
2020-01-22 0,301839 kr 0,294803 kr
2020-01-21 0,281318 kr 0,301839 kr
2020-01-20 0,278011 kr 0,281318 kr
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android