Rank #3302
zenad  (ZND)
Zenad (ZND)
$0,001254171204 ?
Cập nhật lần cuối: 2022-01-16 21:30:49 UTC (8 ngày trước)
137 người thích điều này
?
Phạm vi 24H
?
Vốn hóa thị trường $48.961,47
KL giao dịch trong 24 giờ ?
Cung lưu thông 39.038.906
Tổng cung 46.000.000
Hiển thị thông tin
Ẩn thông tin

Zenad USD (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2022-01-17 48.893 $ 3,86 $ 0,00125417 $ N/A
2022-01-16 11.430,57 $ 0,320201 $ 0,00029415 $ 0,00125417 $
2022-01-15 11.430,57 $ 0,320201 $ 0,00029415 $ 0,00029415 $
2022-01-12 7.742,27 $ 0,529219 $ 0,00019993 $ 0,00029415 $
2022-01-11 7.742,27 $ 0,529219 $ 0,00019993 $ 0,00019993 $
2022-01-07 10.649,52 $ 0,00272673 $ 0,00027322 $ 0,00019993 $
2022-01-06 10.649,52 $ 0,00272673 $ 0,00027322 $ 0,00027322 $
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android