🔥 Báo Cáo Tháng 10 của CoinGecko! Sự tăng trưởng của BTC, tổng vốn hóa thị trường hàng năm và nhiều thông tin giá trị khác!"🔥
zillioncoin  (ZLN)
ZillionCoin (ZLN)
$0,00037983 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-12-03 06:31:32 UTC (khoảng 14 giờ trước)
28 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 220.000.000
ZLN
USD

ZillionCoin DKK (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2020-12-03 0,00000000 kr. 0,04640444 kr. 0,00232196 kr. N/A
2020-12-02 0,00000000 kr. 0,115863 kr. 0,00231726 kr. 0,00232196 kr.
2020-12-01 0,00000000 kr. 0,131848 kr. 0,00366793 kr. 0,00231726 kr.
2020-11-30 0,00000000 kr. 0,112604 kr. 0,00225209 kr. 0,00366793 kr.
2020-11-29 0,00000000 kr. 0,825609 kr. 0,00220163 kr. 0,00225209 kr.
2020-11-28 0,00000000 kr. 0,094188 kr. 0,00314432 kr. 0,00220163 kr.
2020-11-27 0,00000000 kr. 0,094188 kr. 0,00314432 kr. 0,00314432 kr.
2020-11-25 0,00000000 kr. 0,481944 kr. 0,00230595 kr. 0,00314432 kr.
2020-11-24 0,00000000 kr. 0,504599 kr. 0,00230426 kr. 0,00230595 kr.
2020-11-23 0,00000000 kr. 1,40 kr. 0,00196475 kr. 0,00230426 kr.
2020-11-22 0,00000000 kr. 0,486728 kr. 0,00350689 kr. 0,00196475 kr.
2020-11-21 0,00000000 kr. 0,03401509 kr. 0,00340661 kr. 0,00350689 kr.
2020-11-20 0,00000000 kr. 0,101466 kr. 0,00338726 kr. 0,00340661 kr.
2020-11-19 0,00000000 kr. 0,221287 kr. 0,00335786 kr. 0,00338726 kr.
2020-11-18 0,00000000 kr. 12,41 kr. 0,00221751 kr. 0,00335786 kr.
2020-11-17 0,00000000 kr. 12,41 kr. 0,00221751 kr. 0,00221751 kr.
2020-11-16 0,00000000 kr. 2,06 kr. 0,00202261 kr. 0,00221751 kr.
2020-11-15 0,00000000 kr. 0,127077 kr. 0,00303017 kr. 0,00202261 kr.
2020-11-14 0,00000000 kr. 269,36 kr. 0,00306829 kr. 0,00303017 kr.
2020-11-13 0,00000000 kr. 11,09 kr. 0,00403730 kr. 0,00306829 kr.
2020-11-12 0,00000000 kr. 48,01 kr. 0,00399894 kr. 0,00403730 kr.
2020-11-11 0,00000000 kr. 13,98 kr. 0,00290024 kr. 0,00399894 kr.
2020-11-10 0,00000000 kr. 0,319658 kr. 0,00193732 kr. 0,00290024 kr.
2020-11-09 0,00000000 kr. 0,319658 kr. 0,00193732 kr. 0,00193732 kr.
2020-11-08 0,00000000 kr. 0,150664 kr. 0,00279425 kr. 0,00193732 kr.
2020-11-07 0,00000000 kr. 29,35 kr. 0,00293973 kr. 0,00279425 kr.
2020-11-06 0,00000000 kr. 3,62 kr. 0,00271693 kr. 0,00293973 kr.
2020-11-05 0,00000000 kr. 0,177887 kr. 0,00261990 kr. 0,00271693 kr.
2020-11-04 0,00000000 kr. 0,702053 kr. 0,00262353 kr. 0,00261990 kr.
2020-11-03 0,00000000 kr. 0,702053 kr. 0,00262353 kr. 0,00262353 kr.
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android