Tiền ảo: 5207
Sàn giao dịch: 355
Giá trị vốn hóa thị trường: 286.091.428.834 $ 6,8%
Lưu lượng 24 giờ: 83.114.385.358 $
Ưu thế:
BTC 65,6%
ETH 8,43%
XRP 4,83%
zilliqa  (ZIL)
Zilliqa (ZIL)
$0,01152242 5,8%
0,00005140 ETH 3,1%
2.198 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$105.983.395
KL giao dịch trong 24 giờ
$20.306.627
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00996362 / $0,01152247
Nguồn cung khả dụng
9.192.305.897 / 12.599.999.804
ZIL
USD

Zilliqa (Tiện ích)

Widgets