coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Rank #N/A
Giá Zonecoin (ZNE)
Zonecoin (ZNE)
$0,000956620841 ?
Cập nhật lần cuối: 2022-05-23 20:47:00 UTC (21 giờ trước)
717 người thích điều này
?
Phạm vi 24H
?
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ ?
Cung lưu thông ?
Tổng cung 21.000.000
Xem thêm thông tin
Ẩn thông tin

ZNE
USD
USD

Zonecoin USD (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2022-05-24 0,000000000000000000 $ 0,01434932 $ 0,00095662 $ N/A
2022-05-20 0,000000000000000000 $ 0,00177304 $ 0,00300309 $ 0,00095662 $
2022-05-19 0,000000000000000000 $ 0,00177304 $ 0,00300309 $ 0,00300309 $
2022-05-18 0,000000000000000000 $ 0,179063 $ 0,00140711 $ 0,00300309 $
2022-05-17 0,000000000000000000 $ 0,179063 $ 0,00140711 $ 0,00140711 $
2022-05-14 0,000000000000000000 $ 0,071961 $ 0,00171663 $ 0,00140711 $
2022-05-13 0,000000000000000000 $ 4,38 $ 0,00154153 $ 0,00171663 $
2022-05-12 0,000000000000000000 $ 3,94 $ 0,00157187 $ 0,00154153 $
2022-05-11 0,000000000000000000 $ 3,94 $ 0,00157187 $ 0,00157187 $
2022-04-27 0,000000000000000000 $ 0,000000000000000000 $ 0,00173790 $ 0,00157187 $
2022-04-26 0,000000000000000000 $ 11,06 $ 0,00173790 $ 0,00173790 $
2022-04-25 0,000000000000000000 $ 11,06 $ 0,00173790 $ 0,00173790 $
2022-04-24 0,000000000000000000 $ 0,088922 $ 0,00148625 $ 0,00173790 $
Bạn muốn hiển thị dữ liệu bằng loại tiền tệ khác? Hãy sử dụng API của chúng tôi

Bạn chưa có kinh nghiệm về CoinGecko?
Sau đây là hướng dẫn giúp bạn bắt đầu
Get Started

Bạn muốn tìm hiểu thêm về tiền mã hoá?
Hãy đọc hướng dẫn và báo cáo do các nhà phân tích của CoinGecko soạn thảo!
CoinGecko Buzz

Bạn còn phân vân?
Tìm câu trả lời bạn đang cần trong Trung tâm trợ giúp của chúng tôi.
Trung tâm Trợ giúp