🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
zonecoin  (ZNE)
Zonecoin (ZNE)
$0,00154998 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-02-18 23:34:27 UTC (7 ngày trước)
665 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 21.000.000
ZNE
USD

Zonecoin BCH (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2021-02-19 0,0000000000 BCH 0,02779136 BCH 0,00000221 BCH N/A
2021-02-18 0,0000000000 BCH 0,02779136 BCH 0,00000221 BCH 0,00000221 BCH
2021-02-16 0,0000000000 BCH 0,00000834 BCH 0,00000101 BCH 0,00000221 BCH
2021-02-15 0,0000000000 BCH 0,00005885 BCH 0,00000115 BCH 0,00000101 BCH
2021-02-14 0,0000000000 BCH 0,00005885 BCH 0,00000115 BCH 0,00000115 BCH
2021-02-12 0,0000000000 BCH 0,00002119 BCH 0,00000706 BCH 0,00000115 BCH
2021-02-11 0,0000000000 BCH 0,00002165 BCH 0,00000722 BCH 0,00000706 BCH
2021-02-10 0,0000000000 BCH 0,00659887 BCH 0,00000625 BCH 0,00000722 BCH
2021-02-09 0,0000000000 BCH 0,00651972 BCH 0,00000618 BCH 0,00000625 BCH
2021-02-08 0,0000000000 BCH 0,03414784 BCH 0,00000626 BCH 0,00000618 BCH
2021-02-07 0,0000000000 BCH 0,00000314 BCH 0,00000752 BCH 0,00000626 BCH
2021-02-06 0,0000000000 BCH 0,00173260 BCH 0,00000438 BCH 0,00000752 BCH
2021-02-05 0,0000000000 BCH 0,00173380 BCH 0,00000439 BCH 0,00000438 BCH
2021-02-04 0,0000000000 BCH 0,00173380 BCH 0,00000439 BCH 0,00000439 BCH
2021-02-02 0,0000000000 BCH 0,00841487 BCH 0,00000412 BCH 0,00000439 BCH
2021-02-01 0,0000000000 BCH 0,00370244 BCH 0,00000870 BCH 0,00000412 BCH
2021-01-31 0,0000000000 BCH 0,00116572 BCH 0,00000338 BCH 0,00000870 BCH
2021-01-30 0,0000000000 BCH 0,36342217 BCH 0,00000608 BCH 0,00000338 BCH
2021-01-29 0,0000000000 BCH 0,09814096 BCH 0,00000488 BCH 0,00000608 BCH
2021-01-28 0,0000000000 BCH 0,00909786 BCH 0,00000417 BCH 0,00000488 BCH
2021-01-27 0,0000000000 BCH 0,00000947 BCH 0,00000610 BCH 0,00000417 BCH
2021-01-26 0,0000000000 BCH 0,00344803 BCH 0,00000377 BCH 0,00000610 BCH
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android