🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
zonecoin  (ZNE)
Zonecoin (ZNE)
$0,00458636 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-04-18 13:59:08 UTC (khoảng 5 giờ trước)
668 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 21.000.000
ZNE
USD

Zonecoin BDT (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-04-18 0,00000000 ৳ 102,56 ৳ 0,892909 ৳ N/A
2021-04-17 0,00000000 ৳ 30.294 ৳ 0,472262 ৳ 0,892909 ৳
2021-04-16 0,00000000 ৳ 13.576,81 ৳ 0,305959 ৳ 0,472262 ৳
2021-04-15 0,00000000 ৳ 4,61 ৳ 0,293446 ৳ 0,305959 ৳
2021-04-14 0,00000000 ৳ 4,61 ৳ 0,293446 ৳ 0,293446 ৳
2021-04-07 0,00000000 ৳ 2,03 ৳ 0,290120 ৳ 0,293446 ৳
2021-04-06 0,00000000 ৳ 2,03 ৳ 0,290120 ৳ 0,290120 ৳
2021-04-04 0,00000000 ৳ 2,23 ৳ 0,292470 ৳ 0,290120 ৳
2021-04-03 0,00000000 ৳ 2,21 ৳ 0,290558 ৳ 0,292470 ৳
2021-04-02 0,00000000 ৳ 2,21 ৳ 0,290558 ৳ 0,290558 ৳
2021-04-01 0,00000000 ৳ 0,223794 ৳ 0,293991 ৳ 0,290558 ৳
2021-03-31 0,00000000 ৳ 1.200,55 ৳ 0,149395 ৳ 0,293991 ৳
2021-03-30 0,00000000 ৳ 3.561,78 ৳ 0,147742 ৳ 0,149395 ৳
2021-03-29 0,00000000 ৳ 3.561,78 ৳ 0,147742 ৳ 0,147742 ৳
2021-03-26 0,00000000 ৳ 713,84 ৳ 0,240586 ৳ 0,147742 ৳
2021-03-25 0,00000000 ৳ 32,02 ৳ 0,284281 ৳ 0,240586 ৳
2021-03-24 0,00000000 ৳ 4,56 ৳ 0,178517 ৳ 0,284281 ৳
2021-03-23 0,00000000 ৳ 4,56 ৳ 0,178517 ৳ 0,178517 ৳
2021-03-22 0,00000000 ৳ 0,125799 ৳ 0,182980 ৳ 0,178517 ৳
2021-03-21 0,00000000 ৳ 1,93 ৳ 0,192899 ৳ 0,182980 ৳
2021-03-20 0,00000000 ৳ 31,86 ৳ 0,194478 ৳ 0,192899 ৳
2021-03-19 0,00000000 ৳ 4.135,78 ৳ 0,294942 ৳ 0,194478 ৳
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android