🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
zonecoin  (ZNE)
Zonecoin (ZNE)
$0,00438639 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-05-11 07:02:37 UTC (1 ngày trước)
676 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 21.000.000
ZNE
USD

Zonecoin BHD (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-04-17 0,00000000 BD 134,79 BD 0,00210133 BD N/A
2021-04-16 0,00000000 BD 60,40 BD 0,00136119 BD 0,00210133 BD
2021-04-15 0,00000000 BD 0,02051111 BD 0,00130515 BD 0,00136119 BD
2021-04-14 0,00000000 BD 0,02051111 BD 0,00130515 BD 0,00130515 BD
2021-04-07 0,00000000 BD 0,00902886 BD 0,00128984 BD 0,00130515 BD
2021-04-06 0,00000000 BD 0,00902886 BD 0,00128984 BD 0,00128984 BD
2021-04-04 0,00000000 BD 0,00993408 BD 0,00130501 BD 0,00128984 BD
2021-04-03 0,00000000 BD 0,00986912 BD 0,00129648 BD 0,00130501 BD
2021-04-02 0,00000000 BD 0,00986912 BD 0,00129648 BD 0,00129648 BD
2021-04-01 0,00000000 BD 0,00099496 BD 0,00130705 BD 0,00129648 BD
2021-03-31 0,00000000 BD 5,34 BD 0,00066468 BD 0,00130705 BD
2021-03-30 0,00000000 BD 15,83 BD 0,00065658 BD 0,00066468 BD
2021-03-29 0,00000000 BD 15,83 BD 0,00065658 BD 0,00065658 BD
2021-03-26 0,00000000 BD 3,17 BD 0,00106987 BD 0,00065658 BD
2021-03-25 0,00000000 BD 0,142475 BD 0,00126503 BD 0,00106987 BD
2021-03-24 0,00000000 BD 0,02029414 BD 0,00079413 BD 0,00126503 BD
2021-03-23 0,00000000 BD 0,02029414 BD 0,00079413 BD 0,00079413 BD
2021-03-22 0,00000000 BD 0,00056052 BD 0,00081530 BD 0,00079413 BD
2021-03-21 0,00000000 BD 0,00859497 BD 0,00085950 BD 0,00081530 BD
2021-03-20 0,00000000 BD 0,141995 BD 0,00086664 BD 0,00085950 BD
2021-03-19 0,00000000 BD 18,40 BD 0,00131195 BD 0,00086664 BD
2021-03-18 0,00000000 BD 18,40 BD 0,00131195 BD 0,00131195 BD
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android