🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
zonecoin  (ZNE)
Zonecoin (ZNE)
$0,00342106 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-04-06 11:32:10 UTC (6 ngày trước)
668 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 21.000.000
ZNE
USD

Zonecoin BITS (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-04-07 0,00000000 μBTC 0,409150 μBTC 0,058450 μBTC N/A
2021-04-06 0,00000000 μBTC 0,409150 μBTC 0,058450 μBTC 0,058450 μBTC
2021-04-04 0,00000000 μBTC 0,446425 μBTC 0,058646 μBTC 0,058450 μBTC
2021-04-03 0,00000000 μBTC 0,446425 μBTC 0,058646 μBTC 0,058646 μBTC
2021-04-02 0,00000000 μBTC 0,446425 μBTC 0,058646 μBTC 0,058646 μBTC
2021-04-01 0,00000000 μBTC 0,04499747 μBTC 0,059112 μBTC 0,058646 μBTC
2021-03-31 0,00000000 μBTC 241,08 μBTC 0,03000000 μBTC 0,059112 μBTC
2021-03-30 0,00000000 μBTC 723,24 μBTC 0,03000000 μBTC 0,03000000 μBTC
2021-03-29 0,00000000 μBTC 723,24 μBTC 0,03000000 μBTC 0,03000000 μBTC
2021-03-26 0,00000000 μBTC 161,71 μBTC 0,054501 μBTC 0,03000000 μBTC
2021-03-25 0,00000000 μBTC 7,18 μBTC 0,063778 μBTC 0,054501 μBTC
2021-03-24 0,00000000 μBTC 0,974432 μBTC 0,03813073 μBTC 0,063778 μBTC
2021-03-23 0,00000000 μBTC 0,974432 μBTC 0,03813073 μBTC 0,03813073 μBTC
2021-03-22 0,00000000 μBTC 0,02591617 μBTC 0,03769625 μBTC 0,03813073 μBTC
2021-03-21 0,00000000 μBTC 0,386835 μBTC 0,03868350 μBTC 0,03769625 μBTC
2021-03-20 0,00000000 μBTC 6,37 μBTC 0,03888813 μBTC 0,03868350 μBTC
2021-03-19 0,00000000 μBTC 841,34 μBTC 0,060000 μBTC 0,03888813 μBTC
2021-03-18 0,00000000 μBTC 841,34 μBTC 0,060000 μBTC 0,060000 μBTC
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android