🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
zonecoin  (ZNE)
Zonecoin (ZNE)
$0,00438639 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-05-11 07:02:37 UTC (1 ngày trước)
676 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 21.000.000
ZNE
USD

Zonecoin BNB (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-04-14 0,0000000000 BNB 0,00010090 BNB 0,00000642 BNB N/A
2021-04-07 0,0000000000 BNB 0,00006241 BNB 0,00000892 BNB 0,00000642 BNB
2021-04-06 0,0000000000 BNB 0,00006241 BNB 0,00000892 BNB 0,00000892 BNB
2021-04-04 0,0000000000 BNB 0,00007817 BNB 0,00001027 BNB 0,00000892 BNB
2021-04-03 0,0000000000 BNB 0,00007735 BNB 0,00001016 BNB 0,00001027 BNB
2021-04-02 0,0000000000 BNB 0,00007735 BNB 0,00001016 BNB 0,00001016 BNB
2021-04-01 0,0000000000 BNB 0,00000872 BNB 0,00001146 BNB 0,00001016 BNB
2021-03-31 0,0000000000 BNB 0,04735953 BNB 0,00000589 BNB 0,00001146 BNB
2021-03-30 0,0000000000 BNB 0,15304131 BNB 0,00000635 BNB 0,00000589 BNB
2021-03-29 0,0000000000 BNB 0,15304131 BNB 0,00000635 BNB 0,00000635 BNB
2021-03-26 0,0000000000 BNB 0,03557662 BNB 0,00001199 BNB 0,00000635 BNB
2021-03-25 0,0000000000 BNB 0,00152387 BNB 0,00001353 BNB 0,00001199 BNB
2021-03-24 0,0000000000 BNB 0,00020672 BNB 0,00000809 BNB 0,00001353 BNB
2021-03-23 0,0000000000 BNB 0,00020672 BNB 0,00000809 BNB 0,00000809 BNB
2021-03-22 0,0000000000 BNB 0,00000560 BNB 0,00000815 BNB 0,00000809 BNB
2021-03-21 0,0000000000 BNB 0,00008445 BNB 0,00000844 BNB 0,00000815 BNB
2021-03-20 0,0000000000 BNB 0,00141133 BNB 0,00000861 BNB 0,00000844 BNB
2021-03-19 0,0000000000 BNB 0,18537687 BNB 0,00001322 BNB 0,00000861 BNB
2021-03-18 0,0000000000 BNB 0,18537687 BNB 0,00001322 BNB 0,00001322 BNB
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android