🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
zonecoin  (ZNE)
Zonecoin (ZNE)
$0,00346120 47.2%
0,00000006 BTC 50.1%
668 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$0,03361603
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00235091 / $0,00239271
Cung lưu thông
? / 21.000.000
ZNE
USD

Zonecoin BTC (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-04-07 0,0000000000 BTC 0,0000004091 BTC 0,0000000584 BTC N/A
2021-04-06 0,0000000000 BTC 0,0000004091 BTC 0,0000000584 BTC 0,0000000584 BTC
2021-04-04 0,0000000000 BTC 0,0000004464 BTC 0,0000000586 BTC 0,0000000584 BTC
2021-04-03 0,0000000000 BTC 0,0000004464 BTC 0,0000000586 BTC 0,0000000586 BTC
2021-04-02 0,0000000000 BTC 0,0000004464 BTC 0,0000000586 BTC 0,0000000586 BTC
2021-04-01 0,0000000000 BTC 0,0000000450 BTC 0,0000000591 BTC 0,0000000586 BTC
2021-03-31 0,0000000000 BTC 0,00024108 BTC 0,0000000300 BTC 0,0000000591 BTC
2021-03-30 0,0000000000 BTC 0,00072324 BTC 0,0000000300 BTC 0,0000000300 BTC
2021-03-29 0,0000000000 BTC 0,00072324 BTC 0,0000000300 BTC 0,0000000300 BTC
2021-03-26 0,0000000000 BTC 0,00016171 BTC 0,0000000545 BTC 0,0000000300 BTC
2021-03-25 0,0000000000 BTC 0,00000718 BTC 0,0000000638 BTC 0,0000000545 BTC
2021-03-24 0,0000000000 BTC 0,0000009744 BTC 0,0000000381 BTC 0,0000000638 BTC
2021-03-23 0,0000000000 BTC 0,0000009744 BTC 0,0000000381 BTC 0,0000000381 BTC
2021-03-22 0,0000000000 BTC 0,0000000259 BTC 0,0000000377 BTC 0,0000000381 BTC
2021-03-21 0,0000000000 BTC 0,0000003868 BTC 0,0000000387 BTC 0,0000000377 BTC
2021-03-20 0,0000000000 BTC 0,00000637 BTC 0,0000000389 BTC 0,0000000387 BTC
2021-03-19 0,0000000000 BTC 0,00084134 BTC 0,0000000600 BTC 0,0000000389 BTC
2021-03-18 0,0000000000 BTC 0,00084134 BTC 0,0000000600 BTC 0,0000000600 BTC
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android