🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
zonecoin  (ZNE)
Zonecoin (ZNE)
$0,00846284 100.2%
0,00000015 BTC 95.5%
670 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$0,351754
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00422807 / $0,01005712
Cung lưu thông
? / 21.000.000
ZNE
USD

Zonecoin CHF (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-04-20 0,00000000 Fr. 70,32 Fr. 0,00432277 Fr. N/A
2021-04-19 0,00000000 Fr. 0,783942 Fr. 0,00422018 Fr. 0,00432277 Fr.
2021-04-18 0,00000000 Fr. 1,11 Fr. 0,00968855 Fr. 0,00422018 Fr.
2021-04-17 0,00000000 Fr. 328,97 Fr. 0,00512833 Fr. 0,00968855 Fr.
2021-04-16 0,00000000 Fr. 147,70 Fr. 0,00332846 Fr. 0,00512833 Fr.
2021-04-15 0,00000000 Fr. 0,050215 Fr. 0,00319524 Fr. 0,00332846 Fr.
2021-04-14 0,00000000 Fr. 0,050215 Fr. 0,00319524 Fr. 0,00319524 Fr.
2021-04-07 0,00000000 Fr. 0,02247475 Fr. 0,00321068 Fr. 0,00319524 Fr.
2021-04-06 0,00000000 Fr. 0,02247475 Fr. 0,00321068 Fr. 0,00321068 Fr.
2021-04-04 0,00000000 Fr. 0,02482766 Fr. 0,00326154 Fr. 0,00321068 Fr.
2021-04-03 0,00000000 Fr. 0,02466532 Fr. 0,00324021 Fr. 0,00326154 Fr.
2021-04-02 0,00000000 Fr. 0,02466532 Fr. 0,00324021 Fr. 0,00324021 Fr.
2021-04-01 0,00000000 Fr. 0,00248635 Fr. 0,00326625 Fr. 0,00324021 Fr.
2021-03-31 0,00000000 Fr. 13,35 Fr. 0,00166067 Fr. 0,00326625 Fr.
2021-03-30 0,00000000 Fr. 39,38 Fr. 0,00163341 Fr. 0,00166067 Fr.
2021-03-29 0,00000000 Fr. 39,38 Fr. 0,00163341 Fr. 0,00163341 Fr.
2021-03-26 0,00000000 Fr. 7,91 Fr. 0,00266668 Fr. 0,00163341 Fr.
2021-03-25 0,00000000 Fr. 0,353602 Fr. 0,00313961 Fr. 0,00266668 Fr.
2021-03-24 0,00000000 Fr. 0,050198 Fr. 0,00196432 Fr. 0,00313961 Fr.
2021-03-23 0,00000000 Fr. 0,050198 Fr. 0,00196432 Fr. 0,00196432 Fr.
2021-03-22 0,00000000 Fr. 0,00138230 Fr. 0,00201061 Fr. 0,00196432 Fr.
2021-03-21 0,00000000 Fr. 0,02119601 Fr. 0,00211960 Fr. 0,00201061 Fr.
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android