🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
zonecoin  (ZNE)
Zonecoin (ZNE)
$0,00190267 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-03-06 16:06:37 UTC (2 ngày trước)
666 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 21.000.000
ZNE
USD

Zonecoin CLP (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-03-07 0,00000000 CLP$ 4.263,51 CLP$ 1,40 CLP$ N/A
2021-03-06 0,00000000 CLP$ 4.263,51 CLP$ 1,40 CLP$ 1,40 CLP$
2021-03-05 0,00000000 CLP$ 79,54 CLP$ 0,709205 CLP$ 1,40 CLP$
2021-03-04 0,00000000 CLP$ 80,09 CLP$ 0,714090 CLP$ 0,709205 CLP$
2021-03-03 0,00000000 CLP$ 274,60 CLP$ 0,707035 CLP$ 0,714090 CLP$
2021-03-02 0,00000000 CLP$ 2.606,35 CLP$ 1,24 CLP$ 0,707035 CLP$
2021-03-01 0,00000000 CLP$ 2.606,35 CLP$ 1,24 CLP$ 1,24 CLP$
2021-02-28 0,00000000 CLP$ 116,84 CLP$ 0,533588 CLP$ 1,24 CLP$
2021-02-27 0,00000000 CLP$ 5.228,66 CLP$ 1,05 CLP$ 0,533588 CLP$
2021-02-26 0,00000000 CLP$ 5.228,66 CLP$ 1,05 CLP$ 1,05 CLP$
2021-02-19 0,00000000 CLP$ 13.851,16 CLP$ 1,10 CLP$ 1,05 CLP$
2021-02-18 0,00000000 CLP$ 13.851,16 CLP$ 1,10 CLP$ 1,10 CLP$
2021-02-16 0,00000000 CLP$ 4,45 CLP$ 0,539460 CLP$ 1,10 CLP$
2021-02-15 0,00000000 CLP$ 30,84 CLP$ 0,604597 CLP$ 0,539460 CLP$
2021-02-14 0,00000000 CLP$ 30,84 CLP$ 0,604597 CLP$ 0,604597 CLP$
2021-02-12 0,00000000 CLP$ 7,61 CLP$ 2,54 CLP$ 0,604597 CLP$
2021-02-11 0,00000000 CLP$ 7,75 CLP$ 2,58 CLP$ 2,54 CLP$
2021-02-10 0,00000000 CLP$ 2.363,76 CLP$ 2,24 CLP$ 2,58 CLP$
2021-02-09 0,00000000 CLP$ 2.335,06 CLP$ 2,21 CLP$ 2,24 CLP$
2021-02-08 0,00000000 CLP$ 11.093,06 CLP$ 2,03 CLP$ 2,21 CLP$
2021-02-07 0,00000000 CLP$ 1,06 CLP$ 2,54 CLP$ 2,03 CLP$
2021-02-06 0,00000000 CLP$ 536,88 CLP$ 1,36 CLP$ 2,54 CLP$
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android