🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
zonecoin  (ZNE)
Zonecoin (ZNE)
$0,00342106 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-04-06 11:32:10 UTC (7 ngày trước)
668 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 21.000.000
ZNE
USD

Zonecoin CNY (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-04-07 0,00000000 ¥ 0,156899 ¥ 0,02241408 ¥ N/A
2021-04-06 0,00000000 ¥ 0,156899 ¥ 0,02241408 ¥ 0,02241408 ¥
2021-04-04 0,00000000 ¥ 0,172972 ¥ 0,02272289 ¥ 0,02241408 ¥
2021-04-03 0,00000000 ¥ 0,171841 ¥ 0,02257431 ¥ 0,02272289 ¥
2021-04-02 0,00000000 ¥ 0,171841 ¥ 0,02257431 ¥ 0,02257431 ¥
2021-04-01 0,00000000 ¥ 0,01730779 ¥ 0,02273675 ¥ 0,02257431 ¥
2021-03-31 0,00000000 ¥ 93,11 ¥ 0,01158600 ¥ 0,02273675 ¥
2021-03-30 0,00000000 ¥ 275,82 ¥ 0,01144086 ¥ 0,01158600 ¥
2021-03-29 0,00000000 ¥ 275,82 ¥ 0,01144086 ¥ 0,01144086 ¥
2021-03-26 0,00000000 ¥ 55,12 ¥ 0,01857663 ¥ 0,01144086 ¥
2021-03-25 0,00000000 ¥ 2,47 ¥ 0,02188877 ¥ 0,01857663 ¥
2021-03-24 0,00000000 ¥ 0,350686 ¥ 0,01372277 ¥ 0,02188877 ¥
2021-03-23 0,00000000 ¥ 0,350686 ¥ 0,01372277 ¥ 0,01372277 ¥
2021-03-22 0,00000000 ¥ 0,00967691 ¥ 0,01407551 ¥ 0,01372277 ¥
2021-03-21 0,00000000 ¥ 0,148385 ¥ 0,01483849 ¥ 0,01407551 ¥
2021-03-20 0,00000000 ¥ 2,45 ¥ 0,01496001 ¥ 0,01483849 ¥
2021-03-19 0,00000000 ¥ 317,45 ¥ 0,02263876 ¥ 0,01496001 ¥
2021-03-18 0,00000000 ¥ 317,45 ¥ 0,02263876 ¥ 0,02263876 ¥
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android