🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
zonecoin  (ZNE)
Zonecoin (ZNE)
$0,01058076 107.7%
0,00000017 BTC 107.2%
668 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$4,98
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00437770 / $0,00560085
Cung lưu thông
? / 21.000.000
ZNE
USD

Zonecoin DKK (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-04-17 0,00000000 kr. 2.218,57 kr. 0,03458556 kr. N/A
2021-04-16 0,00000000 kr. 995,26 kr. 0,02242868 kr. 0,03458556 kr.
2021-04-15 0,00000000 kr. 0,337766 kr. 0,02149250 kr. 0,02242868 kr.
2021-04-14 0,00000000 kr. 0,337766 kr. 0,02149250 kr. 0,02149250 kr.
2021-04-07 0,00000000 kr. 0,150857 kr. 0,02155094 kr. 0,02149250 kr.
2021-04-06 0,00000000 kr. 0,150857 kr. 0,02155094 kr. 0,02155094 kr.
2021-04-04 0,00000000 kr. 0,166585 kr. 0,02188386 kr. 0,02155094 kr.
2021-04-03 0,00000000 kr. 0,165496 kr. 0,02174077 kr. 0,02188386 kr.
2021-04-02 0,00000000 kr. 0,165496 kr. 0,02174077 kr. 0,02174077 kr.
2021-04-01 0,00000000 kr. 0,01672717 kr. 0,02197401 kr. 0,02174077 kr.
2021-03-31 0,00000000 kr. 89,91 kr. 0,01118890 kr. 0,02197401 kr.
2021-03-30 0,00000000 kr. 265,17 kr. 0,01099940 kr. 0,01118890 kr.
2021-03-29 0,00000000 kr. 265,17 kr. 0,01099940 kr. 0,01099940 kr.
2021-03-26 0,00000000 kr. 53,21 kr. 0,01793210 kr. 0,01099940 kr.
2021-03-25 0,00000000 kr. 2,38 kr. 0,02111941 kr. 0,01793210 kr.
2021-03-24 0,00000000 kr. 0,337048 kr. 0,01318910 kr. 0,02111941 kr.
2021-03-23 0,00000000 kr. 0,337048 kr. 0,01318910 kr. 0,01318910 kr.
2021-03-22 0,00000000 kr. 0,00928710 kr. 0,01350851 kr. 0,01318910 kr.
2021-03-21 0,00000000 kr. 0,142408 kr. 0,01424075 kr. 0,01350851 kr.
2021-03-20 0,00000000 kr. 2,35 kr. 0,01435276 kr. 0,01424075 kr.
2021-03-19 0,00000000 kr. 304,48 kr. 0,02171390 kr. 0,01435276 kr.
2021-03-18 0,00000000 kr. 304,48 kr. 0,02171390 kr. 0,02171390 kr.
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android