🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
zonecoin  (ZNE)
Zonecoin (ZNE)
$0,00342106 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-04-06 11:32:10 UTC (8 ngày trước)
668 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 21.000.000
ZNE
USD

Zonecoin EOS (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-04-07 0,0000000000 EOS 0,00350860 EOS 0,00050123 EOS N/A
2021-04-06 0,0000000000 EOS 0,00350860 EOS 0,00050123 EOS 0,00050123 EOS
2021-04-04 0,0000000000 EOS 0,00422534 EOS 0,00055507 EOS 0,00050123 EOS
2021-04-03 0,0000000000 EOS 0,00421528 EOS 0,00055375 EOS 0,00055507 EOS
2021-04-02 0,0000000000 EOS 0,00421528 EOS 0,00055375 EOS 0,00055375 EOS
2021-04-01 0,0000000000 EOS 0,00063135 EOS 0,00082939 EOS 0,00055375 EOS
2021-03-31 0,0000000000 EOS 3,285853 EOS 0,00040889 EOS 0,00082939 EOS
2021-03-30 0,0000000000 EOS 9,905444 EOS 0,00041088 EOS 0,00040889 EOS
2021-03-29 0,0000000000 EOS 9,905444 EOS 0,00041088 EOS 0,00041088 EOS
2021-03-26 0,0000000000 EOS 2,280781 EOS 0,00076869 EOS 0,00041088 EOS
2021-03-25 0,0000000000 EOS 0,10213176 EOS 0,00090682 EOS 0,00076869 EOS
2021-03-24 0,0000000000 EOS 0,01296609 EOS 0,00050738 EOS 0,00090682 EOS
2021-03-23 0,0000000000 EOS 0,01296609 EOS 0,00050738 EOS 0,00050738 EOS
2021-03-22 0,0000000000 EOS 0,00034701 EOS 0,00050475 EOS 0,00050738 EOS
2021-03-21 0,0000000000 EOS 0,00520173 EOS 0,00052017 EOS 0,00050475 EOS
2021-03-20 0,0000000000 EOS 0,08912388 EOS 0,00054395 EOS 0,00052017 EOS
2021-03-19 0,0000000000 EOS 11,597158 EOS 0,00082705 EOS 0,00054395 EOS
2021-03-18 0,0000000000 EOS 11,597158 EOS 0,00082705 EOS 0,00082705 EOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android