🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
zonecoin  (ZNE)
Zonecoin (ZNE)
$0,00342106 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-04-06 11:32:10 UTC (5 ngày trước)
668 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 21.000.000
ZNE
USD

Zonecoin ETH (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-04-07 0,0000000000 ETH 0,00001131 ETH 0,00000162 ETH N/A
2021-04-06 0,0000000000 ETH 0,00001131 ETH 0,00000162 ETH 0,00000162 ETH
2021-04-04 0,0000000000 ETH 0,00001234 ETH 0,00000162 ETH 0,00000162 ETH
2021-04-03 0,0000000000 ETH 0,00001253 ETH 0,00000165 ETH 0,00000162 ETH
2021-04-02 0,0000000000 ETH 0,00001253 ETH 0,00000165 ETH 0,00000165 ETH
2021-04-01 0,0000000000 ETH 0,00000146 ETH 0,00000191 ETH 0,00000165 ETH
2021-03-31 0,0000000000 ETH 0,00772093 ETH 0,0000009608 ETH 0,00000191 ETH
2021-03-30 0,0000000000 ETH 0,02291816 ETH 0,0000009506 ETH 0,0000009608 ETH
2021-03-29 0,0000000000 ETH 0,02291816 ETH 0,0000009506 ETH 0,0000009506 ETH
2021-03-26 0,0000000000 ETH 0,00522734 ETH 0,00000176 ETH 0,0000009506 ETH
2021-03-25 0,0000000000 ETH 0,00023848 ETH 0,00000212 ETH 0,00000176 ETH
2021-03-24 0,0000000000 ETH 0,00003154 ETH 0,00000123 ETH 0,00000212 ETH
2021-03-23 0,0000000000 ETH 0,00003154 ETH 0,00000123 ETH 0,00000123 ETH
2021-03-22 0,0000000000 ETH 0,0000008296 ETH 0,00000121 ETH 0,00000123 ETH
2021-03-21 0,0000000000 ETH 0,00001241 ETH 0,00000124 ETH 0,00000121 ETH
2021-03-20 0,0000000000 ETH 0,00020608 ETH 0,00000126 ETH 0,00000124 ETH
2021-03-19 0,0000000000 ETH 0,02735302 ETH 0,00000195 ETH 0,00000126 ETH
2021-03-18 0,0000000000 ETH 0,02735302 ETH 0,00000195 ETH 0,00000195 ETH
2021-03-12 0,0000000000 ETH 0,01258712 ETH 0,00000157 ETH 0,00000195 ETH
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android