🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
zonecoin  (ZNE)
Zonecoin (ZNE)
$0,00097472 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-03-04 00:34:31 UTC (khoảng 23 giờ trước)
665 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 21.000.000
ZNE
USD

Zonecoin EUR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2021-03-04 0,00000000 € 0,091353 € 0,00081452 € N/A
2021-03-03 0,00000000 € 0,315961 € 0,00081352 € 0,00081452 €
2021-03-02 0,00000000 € 2,98 € 0,00141105 € 0,00081352 €
2021-03-01 0,00000000 € 2,98 € 0,00141105 € 0,00141105 €
2021-02-28 0,00000000 € 0,133704 € 0,00061058 € 0,00141105 €
2021-02-27 0,00000000 € 5,94 € 0,00118858 € 0,00061058 €
2021-02-26 0,00000000 € 5,94 € 0,00118858 € 0,00118858 €
2021-02-19 0,00000000 € 16,11 € 0,00128152 € 0,00118858 €
2021-02-18 0,00000000 € 16,11 € 0,00128152 € 0,00128152 €
2021-02-16 0,00000000 € 0,00510313 € 0,00061840 € 0,00128152 €
2021-02-15 0,00000000 € 0,03524981 € 0,00069103 € 0,00061840 €
2021-02-14 0,00000000 € 0,03524981 € 0,00069103 € 0,00069103 €
2021-02-12 0,00000000 € 0,00866426 € 0,00288809 € 0,00069103 €
2021-02-11 0,00000000 € 0,00881507 € 0,00293836 € 0,00288809 €
2021-02-10 0,00000000 € 2,67 € 0,00252512 € 0,00293836 €
2021-02-09 0,00000000 € 2,64 € 0,00249662 € 0,00252512 €
2021-02-08 0,00000000 € 12,47 € 0,00228495 € 0,00249662 €
2021-02-07 0,00000000 € 0,00119153 € 0,00284884 € 0,00228495 €
2021-02-06 0,00000000 € 0,609847 € 0,00154309 € 0,00284884 €
2021-02-05 0,00000000 € 0,615317 € 0,00155693 € 0,00154309 €
2021-02-04 0,00000000 € 0,615317 € 0,00155693 € 0,00155693 €
2021-02-02 0,00000000 € 2,84 € 0,00138954 € 0,00155693 €
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android