🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
zonecoin  (ZNE)
Zonecoin (ZNE)
$0,00681813 -27.8%
0,00000013 BTC -24.6%
671 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$2,01
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00395418 / $0,00944573
Cung lưu thông
? / 21.000.000
ZNE
USD

Zonecoin HKD (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-04-22 0,00000000 HK$ 0,297912 HK$ 0,072759 HK$ N/A
2021-04-21 0,00000000 HK$ 2,00 HK$ 0,04187712 HK$ 0,072759 HK$
2021-04-20 0,00000000 HK$ 596,47 HK$ 0,03666555 HK$ 0,04187712 HK$
2021-04-19 0,00000000 HK$ 6,62 HK$ 0,03564244 HK$ 0,03666555 HK$
2021-04-18 0,00000000 HK$ 9,40 HK$ 0,081836 HK$ 0,03564244 HK$
2021-04-17 0,00000000 HK$ 2.778,05 HK$ 0,04330740 HK$ 0,081836 HK$
2021-04-16 0,00000000 HK$ 1.244,11 HK$ 0,02803652 HK$ 0,04330740 HK$
2021-04-15 0,00000000 HK$ 0,422537 HK$ 0,02688654 HK$ 0,02803652 HK$
2021-04-14 0,00000000 HK$ 0,422537 HK$ 0,02688654 HK$ 0,02688654 HK$
2021-04-07 0,00000000 HK$ 0,186242 HK$ 0,02660607 HK$ 0,02688654 HK$
2021-04-06 0,00000000 HK$ 0,186242 HK$ 0,02660607 HK$ 0,02660607 HK$
2021-04-04 0,00000000 HK$ 0,204802 HK$ 0,02690423 HK$ 0,02660607 HK$
2021-04-03 0,00000000 HK$ 0,203463 HK$ 0,02672831 HK$ 0,02690423 HK$
2021-04-02 0,00000000 HK$ 0,203463 HK$ 0,02672831 HK$ 0,02672831 HK$
2021-04-01 0,00000000 HK$ 0,02051169 HK$ 0,02694563 HK$ 0,02672831 HK$
2021-03-31 0,00000000 HK$ 110,16 HK$ 0,01370795 HK$ 0,02694563 HK$
2021-03-30 0,00000000 HK$ 326,31 HK$ 0,01353545 HK$ 0,01370795 HK$
2021-03-29 0,00000000 HK$ 326,31 HK$ 0,01353545 HK$ 0,01353545 HK$
2021-03-26 0,00000000 HK$ 65,41 HK$ 0,02204477 HK$ 0,01353545 HK$
2021-03-25 0,00000000 HK$ 2,94 HK$ 0,02606154 HK$ 0,02204477 HK$
2021-03-24 0,00000000 HK$ 0,417993 HK$ 0,01635660 HK$ 0,02606154 HK$
2021-03-23 0,00000000 HK$ 0,417993 HK$ 0,01635660 HK$ 0,01635660 HK$
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android