🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
zonecoin  (ZNE)
Zonecoin (ZNE)
$0,00678895 -24.1%
0,00000013 BTC -21.6%
671 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$1,99
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00395418 / $0,00937230
Cung lưu thông
? / 21.000.000
ZNE
USD

Zonecoin HUF (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-04-22 0,00000000 Ft 11,55 Ft 2,82 Ft N/A
2021-04-21 0,00000000 Ft 77,43 Ft 1,62 Ft 2,82 Ft
2021-04-20 0,00000000 Ft 23.061 Ft 1,42 Ft 1,62 Ft
2021-04-19 0,00000000 Ft 256,94 Ft 1,38 Ft 1,42 Ft
2021-04-18 0,00000000 Ft 364,77 Ft 3,18 Ft 1,38 Ft
2021-04-17 0,00000000 Ft 107.811 Ft 1,68 Ft 3,18 Ft
2021-04-16 0,00000000 Ft 48.076 Ft 1,08 Ft 1,68 Ft
2021-04-15 0,00000000 Ft 16,28 Ft 1,04 Ft 1,08 Ft
2021-04-14 0,00000000 Ft 16,28 Ft 1,04 Ft 1,04 Ft
2021-04-07 0,00000000 Ft 7,32 Ft 1,05 Ft 1,04 Ft
2021-04-06 0,00000000 Ft 7,32 Ft 1,05 Ft 1,05 Ft
2021-04-04 0,00000000 Ft 8,09 Ft 1,06 Ft 1,05 Ft
2021-04-03 0,00000000 Ft 8,03 Ft 1,06 Ft 1,06 Ft
2021-04-02 0,00000000 Ft 8,03 Ft 1,06 Ft 1,06 Ft
2021-04-01 0,00000000 Ft 0,817915 Ft 1,07 Ft 1,06 Ft
2021-03-31 0,00000000 Ft 4.392,45 Ft 0,546595 Ft 1,07 Ft
2021-03-30 0,00000000 Ft 12.938,39 Ft 0,536682 Ft 0,546595 Ft
2021-03-29 0,00000000 Ft 12.938,39 Ft 0,536682 Ft 0,536682 Ft
2021-03-26 0,00000000 Ft 2.606,04 Ft 0,878315 Ft 0,536682 Ft
2021-03-25 0,00000000 Ft 116,71 Ft 1,04 Ft 0,878315 Ft
2021-03-24 0,00000000 Ft 16,58 Ft 0,648900 Ft 1,04 Ft
2021-03-23 0,00000000 Ft 16,58 Ft 0,648900 Ft 0,648900 Ft
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android