🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
zonecoin  (ZNE)
Zonecoin (ZNE)
$0,00342106 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-04-06 11:32:10 UTC (5 ngày trước)
668 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 21.000.000
ZNE
USD

Zonecoin IDR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-04-07 0,00000000 Rp 347,53 Rp 49,65 Rp N/A
2021-04-06 0,00000000 Rp 347,53 Rp 49,65 Rp 49,65 Rp
2021-04-04 0,00000000 Rp 382,87 Rp 50,30 Rp 49,65 Rp
2021-04-03 0,00000000 Rp 380,37 Rp 49,97 Rp 50,30 Rp
2021-04-02 0,00000000 Rp 380,37 Rp 49,97 Rp 49,97 Rp
2021-04-01 0,00000000 Rp 38,52 Rp 50,60 Rp 49,97 Rp
2021-03-31 0,00000000 Rp 206.155 Rp 25,65 Rp 50,60 Rp
2021-03-30 0,00000000 Rp 606.305 Rp 25,15 Rp 25,65 Rp
2021-03-29 0,00000000 Rp 606.305 Rp 25,15 Rp 25,15 Rp
2021-03-26 0,00000000 Rp 121.749 Rp 41,03 Rp 25,15 Rp
2021-03-25 0,00000000 Rp 5.463,56 Rp 48,51 Rp 41,03 Rp
2021-03-24 0,00000000 Rp 776,39 Rp 30,38 Rp 48,51 Rp
2021-03-23 0,00000000 Rp 776,39 Rp 30,38 Rp 30,38 Rp
2021-03-22 0,00000000 Rp 21,37 Rp 31,08 Rp 30,38 Rp
2021-03-21 0,00000000 Rp 327,64 Rp 32,76 Rp 31,08 Rp
2021-03-20 0,00000000 Rp 5.416,93 Rp 33,06 Rp 32,76 Rp
2021-03-19 0,00000000 Rp 704.105 Rp 50,21 Rp 33,06 Rp
2021-03-18 0,00000000 Rp 704.105 Rp 50,21 Rp 50,21 Rp
2021-03-12 0,00000000 Rp 331.860 Rp 41,30 Rp 50,21 Rp
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android