🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
zonecoin  (ZNE)
Zonecoin (ZNE)
$0,00342106 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-04-06 11:32:10 UTC (7 ngày trước)
668 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 21.000.000
ZNE
USD

Zonecoin ILS (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-04-07 0,00000000 ₪ 0,079184 ₪ 0,01131207 ₪ N/A
2021-04-06 0,00000000 ₪ 0,079184 ₪ 0,01131207 ₪ 0,01131207 ₪
2021-04-04 0,00000000 ₪ 0,087744 ₪ 0,01152669 ₪ 0,01131207 ₪
2021-04-03 0,00000000 ₪ 0,087170 ₪ 0,01145132 ₪ 0,01152669 ₪
2021-04-02 0,00000000 ₪ 0,087170 ₪ 0,01145132 ₪ 0,01145132 ₪
2021-04-01 0,00000000 ₪ 0,00880428 ₪ 0,01156593 ₪ 0,01145132 ₪
2021-03-31 0,00000000 ₪ 47,27 ₪ 0,00588196 ₪ 0,01156593 ₪
2021-03-30 0,00000000 ₪ 139,85 ₪ 0,00580093 ₪ 0,00588196 ₪
2021-03-29 0,00000000 ₪ 139,85 ₪ 0,00580093 ₪ 0,00580093 ₪
2021-03-26 0,00000000 ₪ 28,05 ₪ 0,00945225 ₪ 0,00580093 ₪
2021-03-25 0,00000000 ₪ 1,25 ₪ 0,01108404 ₪ 0,00945225 ₪
2021-03-24 0,00000000 ₪ 0,177168 ₪ 0,00693279 ₪ 0,01108404 ₪
2021-03-23 0,00000000 ₪ 0,177168 ₪ 0,00693279 ₪ 0,00693279 ₪
2021-03-22 0,00000000 ₪ 0,00490728 ₪ 0,00713786 ₪ 0,00693279 ₪
2021-03-21 0,00000000 ₪ 0,075248 ₪ 0,00752477 ₪ 0,00713786 ₪
2021-03-20 0,00000000 ₪ 1,24 ₪ 0,00758640 ₪ 0,00752477 ₪
2021-03-19 0,00000000 ₪ 160,65 ₪ 0,01145699 ₪ 0,00758640 ₪
2021-03-18 0,00000000 ₪ 160,65 ₪ 0,01145699 ₪ 0,01145699 ₪
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android