Chúng tôi đã đăng tải CoinGecko Q3 2020 Crypto Report! Yield Farming, NFT và còn nhiều điều thú vị khác 🔥 hiện đã lên sóng🔥
zonecoin  (ZNE)
Zonecoin (ZNE)
$0,00041416 -31.5%
0,00000003 BTC -33.5%
661 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$0,749564
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00041344 / $0,00061753
Cung lưu thông
? / 21.000.000
ZNE
USD

Zonecoin INR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2020-10-22 0,00000000 ₹ 104,26 ₹ 0,04545032 ₹ N/A
2020-10-20 0,00000000 ₹ 108,04 ₹ 0,04225835 ₹ 0,04545032 ₹
2020-10-19 0,00000000 ₹ 108,04 ₹ 0,04225835 ₹ 0,04225835 ₹
2020-10-12 0,00000000 ₹ 40,04 ₹ 0,04120976 ₹ 0,04225835 ₹
2020-10-11 0,00000000 ₹ 57,09 ₹ 0,04174791 ₹ 0,04120976 ₹
2020-10-10 0,00000000 ₹ 57,09 ₹ 0,04174791 ₹ 0,04174791 ₹
2020-10-06 0,00000000 ₹ 1,98 ₹ 0,03746459 ₹ 0,04174791 ₹
2020-10-05 0,00000000 ₹ 1,98 ₹ 0,03746459 ₹ 0,03746459 ₹
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android