🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
zonecoin  (ZNE)
Zonecoin (ZNE)
$0,00346120 47.2%
0,00000006 BTC 50.1%
668 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$0,03361603
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00235091 / $0,00239271
Cung lưu thông
? / 21.000.000
ZNE
USD

Zonecoin JPY (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-04-07 0,00000000 ¥ 2,65 ¥ 0,377924 ¥ N/A
2021-04-06 0,00000000 ¥ 2,65 ¥ 0,377924 ¥ 0,377924 ¥
2021-04-04 0,00000000 ¥ 2,92 ¥ 0,383030 ¥ 0,377924 ¥
2021-04-03 0,00000000 ¥ 2,90 ¥ 0,380525 ¥ 0,383030 ¥
2021-04-02 0,00000000 ¥ 2,90 ¥ 0,380525 ¥ 0,380525 ¥
2021-04-01 0,00000000 ¥ 0,292188 ¥ 0,383838 ¥ 0,380525 ¥
2021-03-31 0,00000000 ¥ 1.562,19 ¥ 0,194398 ¥ 0,383838 ¥
2021-03-30 0,00000000 ¥ 4.608,79 ¥ 0,191172 ¥ 0,194398 ¥
2021-03-29 0,00000000 ¥ 4.608,79 ¥ 0,191172 ¥ 0,191172 ¥
2021-03-26 0,00000000 ¥ 918,95 ¥ 0,309716 ¥ 0,191172 ¥
2021-03-25 0,00000000 ¥ 41,08 ¥ 0,364783 ¥ 0,309716 ¥
2021-03-24 0,00000000 ¥ 5,84 ¥ 0,228712 ¥ 0,364783 ¥
2021-03-23 0,00000000 ¥ 5,84 ¥ 0,228712 ¥ 0,228712 ¥
2021-03-22 0,00000000 ¥ 0,161939 ¥ 0,235547 ¥ 0,228712 ¥
2021-03-21 0,00000000 ¥ 2,48 ¥ 0,248315 ¥ 0,235547 ¥
2021-03-20 0,00000000 ¥ 41,00 ¥ 0,250235 ¥ 0,248315 ¥
2021-03-19 0,00000000 ¥ 5.315,24 ¥ 0,379055 ¥ 0,250235 ¥
2021-03-18 0,00000000 ¥ 5.315,24 ¥ 0,379055 ¥ 0,379055 ¥
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android