🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
zonecoin  (ZNE)
Zonecoin (ZNE)
$0,00674975 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-04-23 00:38:57 UTC (khoảng 6 giờ trước)
671 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 21.000.000
ZNE
USD

Zonecoin KRW (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-04-23 0,00000000 ₩ 2.224,43 ₩ 7,59 ₩ N/A
2021-04-22 0,00000000 ₩ 42,85 ₩ 10,46 ₩ 7,59 ₩
2021-04-21 0,00000000 ₩ 287,91 ₩ 6,03 ₩ 10,46 ₩
2021-04-20 0,00000000 ₩ 85.667 ₩ 5,27 ₩ 6,03 ₩
2021-04-19 0,00000000 ₩ 951,35 ₩ 5,12 ₩ 5,27 ₩
2021-04-18 0,00000000 ₩ 1.350,57 ₩ 11,76 ₩ 5,12 ₩
2021-04-17 0,00000000 ₩ 399.178 ₩ 6,22 ₩ 11,76 ₩
2021-04-16 0,00000000 ₩ 178.913 ₩ 4,03 ₩ 6,22 ₩
2021-04-15 0,00000000 ₩ 60,73 ₩ 3,86 ₩ 4,03 ₩
2021-04-14 0,00000000 ₩ 60,73 ₩ 3,86 ₩ 3,86 ₩
2021-04-07 0,00000000 ₩ 26,84 ₩ 3,83 ₩ 3,86 ₩
2021-04-06 0,00000000 ₩ 26,84 ₩ 3,83 ₩ 3,83 ₩
2021-04-04 0,00000000 ₩ 29,76 ₩ 3,91 ₩ 3,83 ₩
2021-04-03 0,00000000 ₩ 29,56 ₩ 3,88 ₩ 3,91 ₩
2021-04-02 0,00000000 ₩ 29,56 ₩ 3,88 ₩ 3,88 ₩
2021-04-01 0,00000000 ₩ 2,98 ₩ 3,92 ₩ 3,88 ₩
2021-03-31 0,00000000 ₩ 16.082,11 ₩ 2,00 ₩ 3,92 ₩
2021-03-30 0,00000000 ₩ 47.564 ₩ 1,97 ₩ 2,00 ₩
2021-03-29 0,00000000 ₩ 47.564 ₩ 1,97 ₩ 1,97 ₩
2021-03-26 0,00000000 ₩ 9.563,46 ₩ 3,22 ₩ 1,97 ₩
2021-03-25 0,00000000 ₩ 429,03 ₩ 3,81 ₩ 3,22 ₩
2021-03-24 0,00000000 ₩ 60,80 ₩ 2,38 ₩ 3,81 ₩
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android