🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
zonecoin  (ZNE)
Zonecoin (ZNE)
$0,00681813 -27.8%
0,00000013 BTC -24.6%
671 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$2,01
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00395418 / $0,00944573
Cung lưu thông
? / 21.000.000
ZNE
USD

Zonecoin KWD (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-04-22 0,00000000 KD 0,01155771 KD 0,00282275 KD N/A
2021-04-21 0,00000000 KD 0,077642 KD 0,00162516 KD 0,00282275 KD
2021-04-20 0,00000000 KD 23,14 KD 0,00142233 KD 0,00162516 KD
2021-04-19 0,00000000 KD 0,256892 KD 0,00138292 KD 0,00142233 KD
2021-04-18 0,00000000 KD 0,364694 KD 0,00317523 KD 0,00138292 KD
2021-04-17 0,00000000 KD 107,79 KD 0,00168037 KD 0,00317523 KD
2021-04-16 0,00000000 KD 48,31 KD 0,00108861 KD 0,00168037 KD
2021-04-15 0,00000000 KD 0,01641342 KD 0,00104441 KD 0,00108861 KD
2021-04-14 0,00000000 KD 0,01641342 KD 0,00104441 KD 0,00104441 KD
2021-04-07 0,00000000 KD 0,00723592 KD 0,00103370 KD 0,00104441 KD
2021-04-06 0,00000000 KD 0,00723592 KD 0,00103370 KD 0,00103370 KD
2021-04-04 0,00000000 KD 0,00795370 KD 0,00104485 KD 0,00103370 KD
2021-04-03 0,00000000 KD 0,00790169 KD 0,00103802 KD 0,00104485 KD
2021-04-02 0,00000000 KD 0,00790169 KD 0,00103802 KD 0,00103802 KD
2021-04-01 0,00000000 KD 0,00079783 KD 0,00104808 KD 0,00103802 KD
2021-03-31 0,00000000 KD 4,28 KD 0,00053273 KD 0,00104808 KD
2021-03-30 0,00000000 KD 12,69 KD 0,00052629 KD 0,00053273 KD
2021-03-29 0,00000000 KD 12,69 KD 0,00052629 KD 0,00052629 KD
2021-03-26 0,00000000 KD 2,54 KD 0,00085703 KD 0,00052629 KD
2021-03-25 0,00000000 KD 0,114127 KD 0,00101333 KD 0,00085703 KD
2021-03-24 0,00000000 KD 0,01626295 KD 0,00063639 KD 0,00101333 KD
2021-03-23 0,00000000 KD 0,01626295 KD 0,00063639 KD 0,00063639 KD
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android