🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
zonecoin  (ZNE)
Zonecoin (ZNE)
$0,00342106 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-04-06 11:32:10 UTC (7 ngày trước)
668 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 21.000.000
ZNE
USD

Zonecoin LINK (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-04-07 0,0000000000 LINK 0,00074372 LINK 0,00010625 LINK N/A
2021-04-06 0,0000000000 LINK 0,00074372 LINK 0,00010625 LINK 0,00010625 LINK
2021-04-04 0,0000000000 LINK 0,00081486 LINK 0,00010705 LINK 0,00010625 LINK
2021-04-03 0,0000000000 LINK 0,00082763 LINK 0,00010872 LINK 0,00010705 LINK
2021-04-02 0,0000000000 LINK 0,00082763 LINK 0,00010872 LINK 0,00010872 LINK
2021-04-01 0,0000000000 LINK 0,00009747 LINK 0,00012804 LINK 0,00010872 LINK
2021-03-31 0,0000000000 LINK 0,50255168 LINK 0,00006254 LINK 0,00012804 LINK
2021-03-30 0,0000000000 LINK 1,480048 LINK 0,00006139 LINK 0,00006254 LINK
2021-03-29 0,0000000000 LINK 1,480048 LINK 0,00006139 LINK 0,00006139 LINK
2021-03-26 0,0000000000 LINK 0,31955459 LINK 0,00010770 LINK 0,00006139 LINK
2021-03-25 0,0000000000 LINK 0,01518516 LINK 0,00013483 LINK 0,00010770 LINK
2021-03-24 0,0000000000 LINK 0,00196450 LINK 0,00007687 LINK 0,00013483 LINK
2021-03-23 0,0000000000 LINK 0,00196450 LINK 0,00007687 LINK 0,00007687 LINK
2021-03-22 0,0000000000 LINK 0,00005054 LINK 0,00007351 LINK 0,00007687 LINK
2021-03-21 0,0000000000 LINK 0,00073416 LINK 0,00007342 LINK 0,00007351 LINK
2021-03-20 0,0000000000 LINK 0,01235006 LINK 0,00007538 LINK 0,00007342 LINK
2021-03-19 0,0000000000 LINK 1,639658 LINK 0,00011693 LINK 0,00007538 LINK
2021-03-18 0,0000000000 LINK 1,639658 LINK 0,00011693 LINK 0,00011693 LINK
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android