🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
zonecoin  (ZNE)
Zonecoin (ZNE)
$0,00342106 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-04-06 11:32:10 UTC (5 ngày trước)
668 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 21.000.000
ZNE
USD

Zonecoin LKR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-04-07 0,00000000 Rs 4,79 Rs 0,684246 Rs N/A
2021-04-06 0,00000000 Rs 4,79 Rs 0,684246 Rs 0,684246 Rs
2021-04-04 0,00000000 Rs 5,24 Rs 0,688104 Rs 0,684246 Rs
2021-04-03 0,00000000 Rs 5,20 Rs 0,683605 Rs 0,688104 Rs
2021-04-02 0,00000000 Rs 5,20 Rs 0,683605 Rs 0,683605 Rs
2021-04-01 0,00000000 Rs 0,525555 Rs 0,690407 Rs 0,683605 Rs
2021-03-31 0,00000000 Rs 2.819,15 Rs 0,350813 Rs 0,690407 Rs
2021-03-30 0,00000000 Rs 8.358,92 Rs 0,346727 Rs 0,350813 Rs
2021-03-29 0,00000000 Rs 8.358,92 Rs 0,346727 Rs 0,346727 Rs
2021-03-26 0,00000000 Rs 1.671,06 Rs 0,563199 Rs 0,346727 Rs
2021-03-25 0,00000000 Rs 75,20 Rs 0,667713 Rs 0,563199 Rs
2021-03-24 0,00000000 Rs 10,68 Rs 0,417898 Rs 0,667713 Rs
2021-03-23 0,00000000 Rs 10,68 Rs 0,417898 Rs 0,417898 Rs
2021-03-22 0,00000000 Rs 0,293506 Rs 0,426917 Rs 0,417898 Rs
2021-03-21 0,00000000 Rs 4,50 Rs 0,450059 Rs 0,426917 Rs
2021-03-20 0,00000000 Rs 74,34 Rs 0,453745 Rs 0,450059 Rs
2021-03-19 0,00000000 Rs 9.632,83 Rs 0,686963 Rs 0,453745 Rs
2021-03-18 0,00000000 Rs 9.632,83 Rs 0,686963 Rs 0,686963 Rs
2021-03-12 0,00000000 Rs 4.552,16 Rs 0,566468 Rs 0,686963 Rs
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android