🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
zonecoin  (ZNE)
Zonecoin (ZNE)
$0,01058076 107.7%
0,00000017 BTC 107.2%
668 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$3,10
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00437770 / $0,01058076
Cung lưu thông
? / 21.000.000
ZNE
USD

Zonecoin LTC (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-04-17 0,0000000000 LTC 1,164553 LTC 0,00001815 LTC N/A
2021-04-16 0,0000000000 LTC 0,56397576 LTC 0,00001271 LTC 0,00001815 LTC
2021-04-15 0,0000000000 LTC 0,00020457 LTC 0,00001302 LTC 0,00001271 LTC
2021-04-14 0,0000000000 LTC 0,00020457 LTC 0,00001302 LTC 0,00001302 LTC
2021-04-07 0,0000000000 LTC 0,00010617 LTC 0,00001517 LTC 0,00001302 LTC
2021-04-06 0,0000000000 LTC 0,00010617 LTC 0,00001517 LTC 0,00001517 LTC
2021-04-04 0,0000000000 LTC 0,00012430 LTC 0,00001633 LTC 0,00001517 LTC
2021-04-03 0,0000000000 LTC 0,00012569 LTC 0,00001651 LTC 0,00001633 LTC
2021-04-02 0,0000000000 LTC 0,00012569 LTC 0,00001651 LTC 0,00001651 LTC
2021-04-01 0,0000000000 LTC 0,00001377 LTC 0,00001809 LTC 0,00001651 LTC
2021-03-31 0,0000000000 LTC 0,07182539 LTC 0,00000894 LTC 0,00001809 LTC
2021-03-30 0,0000000000 LTC 0,21396003 LTC 0,00000888 LTC 0,00000894 LTC
2021-03-29 0,0000000000 LTC 0,21396003 LTC 0,00000888 LTC 0,00000888 LTC
2021-03-26 0,0000000000 LTC 0,04829853 LTC 0,00001628 LTC 0,00000888 LTC
2021-03-25 0,0000000000 LTC 0,00213012 LTC 0,00001891 LTC 0,00001628 LTC
2021-03-24 0,0000000000 LTC 0,00028791 LTC 0,00001127 LTC 0,00001891 LTC
2021-03-23 0,0000000000 LTC 0,00028791 LTC 0,00001127 LTC 0,00001127 LTC
2021-03-22 0,0000000000 LTC 0,00000753 LTC 0,00001096 LTC 0,00001127 LTC
2021-03-21 0,0000000000 LTC 0,00011201 LTC 0,00001120 LTC 0,00001096 LTC
2021-03-20 0,0000000000 LTC 0,00185820 LTC 0,00001134 LTC 0,00001120 LTC
2021-03-19 0,0000000000 LTC 0,24222782 LTC 0,00001727 LTC 0,00001134 LTC
2021-03-18 0,0000000000 LTC 0,24222782 LTC 0,00001727 LTC 0,00001727 LTC
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android