🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
zonecoin  (ZNE)
Zonecoin (ZNE)
$0,00674975 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-04-23 00:38:57 UTC (khoảng 5 giờ trước)
671 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 21.000.000
ZNE
USD

Zonecoin MMK (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-04-23 0,00000000 K 2.800,68 K 9,56 K N/A
2021-04-22 0,00000000 K 54,11 K 13,22 K 9,56 K
2021-04-21 0,00000000 K 364,27 K 7,62 K 13,22 K
2021-04-20 0,00000000 K 108.536 K 6,67 K 7,62 K
2021-04-19 0,00000000 K 1.201,95 K 6,47 K 6,67 K
2021-04-18 0,00000000 K 1.706,34 K 14,86 K 6,47 K
2021-04-17 0,00000000 K 504.041 K 7,86 K 14,86 K
2021-04-16 0,00000000 K 225.760 K 5,09 K 7,86 K
2021-04-15 0,00000000 K 76,72 K 4,88 K 5,09 K
2021-04-14 0,00000000 K 76,72 K 4,88 K 4,88 K
2021-04-07 0,00000000 K 33,77 K 4,82 K 4,88 K
2021-04-06 0,00000000 K 33,77 K 4,82 K 4,82 K
2021-04-04 0,00000000 K 37,14 K 4,88 K 4,82 K
2021-04-03 0,00000000 K 36,90 K 4,85 K 4,88 K
2021-04-02 0,00000000 K 36,90 K 4,85 K 4,85 K
2021-04-01 0,00000000 K 3,72 K 4,89 K 4,85 K
2021-03-31 0,00000000 K 19.974,88 K 2,49 K 4,89 K
2021-03-30 0,00000000 K 59.226 K 2,46 K 2,49 K
2021-03-29 0,00000000 K 59.226 K 2,46 K 2,46 K
2021-03-26 0,00000000 K 11.869,91 K 4,00 K 2,46 K
2021-03-25 0,00000000 K 532,84 K 4,73 K 4,00 K
2021-03-24 0,00000000 K 75,86 K 2,97 K 4,73 K
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android