🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
zonecoin  (ZNE)
Zonecoin (ZNE)
$0,00342106 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-04-06 11:32:10 UTC (6 ngày trước)
668 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 21.000.000
ZNE
USD

Zonecoin MXN (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-04-07 0,00000000 MX$ 0,486417 MX$ 0,069488 MX$ N/A
2021-04-06 0,00000000 MX$ 0,486417 MX$ 0,069488 MX$ 0,069488 MX$
2021-04-04 0,00000000 MX$ 0,535041 MX$ 0,070287 MX$ 0,069488 MX$
2021-04-03 0,00000000 MX$ 0,531542 MX$ 0,069827 MX$ 0,070287 MX$
2021-04-02 0,00000000 MX$ 0,531542 MX$ 0,069827 MX$ 0,069827 MX$
2021-04-01 0,00000000 MX$ 0,054265 MX$ 0,071286 MX$ 0,069827 MX$
2021-03-31 0,00000000 MX$ 291,54 MX$ 0,03627942 MX$ 0,071286 MX$
2021-03-30 0,00000000 MX$ 864,51 MX$ 0,03585977 MX$ 0,03627942 MX$
2021-03-29 0,00000000 MX$ 864,51 MX$ 0,03585977 MX$ 0,03585977 MX$
2021-03-26 0,00000000 MX$ 173,86 MX$ 0,058596 MX$ 0,03585977 MX$
2021-03-25 0,00000000 MX$ 7,90 MX$ 0,070138 MX$ 0,058596 MX$
2021-03-24 0,00000000 MX$ 1,11 MX$ 0,04344660 MX$ 0,070138 MX$
2021-03-23 0,00000000 MX$ 1,11 MX$ 0,04344660 MX$ 0,04344660 MX$
2021-03-22 0,00000000 MX$ 0,03048607 MX$ 0,04434337 MX$ 0,04344660 MX$
2021-03-21 0,00000000 MX$ 0,467470 MX$ 0,04674704 MX$ 0,04434337 MX$
2021-03-20 0,00000000 MX$ 7,72 MX$ 0,04711296 MX$ 0,04674704 MX$
2021-03-19 0,00000000 MX$ 1.000,36 MX$ 0,071340 MX$ 0,04711296 MX$
2021-03-18 0,00000000 MX$ 1.000,36 MX$ 0,071340 MX$ 0,071340 MX$
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android