🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
zonecoin  (ZNE)
Zonecoin (ZNE)
$0,00559594 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-04-17 03:37:03 UTC (khoảng 8 giờ trước)
668 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 21.000.000
ZNE
USD

Zonecoin NGN (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-04-17 0,00000000 ₦ 136.022 ₦ 2,12 ₦ N/A
2021-04-16 0,00000000 ₦ 62.794 ₦ 1,42 ₦ 2,12 ₦
2021-04-15 0,00000000 ₦ 20,70 ₦ 1,32 ₦ 1,42 ₦
2021-04-14 0,00000000 ₦ 20,70 ₦ 1,32 ₦ 1,32 ₦
2021-04-07 0,00000000 ₦ 9,82 ₦ 1,40 ₦ 1,32 ₦
2021-04-06 0,00000000 ₦ 9,82 ₦ 1,40 ₦ 1,40 ₦
2021-04-04 0,00000000 ₦ 10,03 ₦ 1,32 ₦ 1,40 ₦
2021-04-03 0,00000000 ₦ 9,97 ₦ 1,31 ₦ 1,32 ₦
2021-04-02 0,00000000 ₦ 9,97 ₦ 1,31 ₦ 1,31 ₦
2021-04-01 0,00000000 ₦ 1,00 ₦ 1,32 ₦ 1,31 ₦
2021-03-31 0,00000000 ₦ 5.390,54 ₦ 0,670796 ₦ 1,32 ₦
2021-03-30 0,00000000 ₦ 15.932,63 ₦ 0,660883 ₦ 0,670796 ₦
2021-03-29 0,00000000 ₦ 15.932,63 ₦ 0,660883 ₦ 0,660883 ₦
2021-03-26 0,00000000 ₦ 3.207,95 ₦ 1,08 ₦ 0,660883 ₦
2021-03-25 0,00000000 ₦ 148,16 ₦ 1,32 ₦ 1,08 ₦
2021-03-24 0,00000000 ₦ 22,15 ₦ 0,866845 ₦ 1,32 ₦
2021-03-23 0,00000000 ₦ 22,15 ₦ 0,866845 ₦ 0,866845 ₦
2021-03-22 0,00000000 ₦ 0,565688 ₦ 0,822819 ₦ 0,866845 ₦
2021-03-21 0,00000000 ₦ 8,67 ₦ 0,867421 ₦ 0,822819 ₦
2021-03-20 0,00000000 ₦ 154,54 ₦ 0,943177 ₦ 0,867421 ₦
2021-03-19 0,00000000 ₦ 18.564,96 ₦ 1,32 ₦ 0,943177 ₦
2021-03-18 0,00000000 ₦ 18.564,96 ₦ 1,32 ₦ 1,32 ₦
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android