🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
zonecoin  (ZNE)
Zonecoin (ZNE)
$0,00549483 22.7%
0,00000009 BTC 24.0%
668 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$238,16
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00437770 / $0,00560085
Cung lưu thông
? / 21.000.000
ZNE
USD

Zonecoin NOK (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-04-17 0,00000000 kr 2.992,01 kr 0,04664294 kr N/A
2021-04-16 0,00000000 kr 1.342,13 kr 0,03024556 kr 0,04664294 kr
2021-04-15 0,00000000 kr 0,456409 kr 0,02904187 kr 0,03024556 kr
2021-04-14 0,00000000 kr 0,456409 kr 0,02904187 kr 0,02904187 kr
2021-04-07 0,00000000 kr 0,204493 kr 0,02921322 kr 0,02904187 kr
2021-04-06 0,00000000 kr 0,204493 kr 0,02921322 kr 0,02921322 kr
2021-04-04 0,00000000 kr 0,224732 kr 0,02952243 kr 0,02921322 kr
2021-04-03 0,00000000 kr 0,223263 kr 0,02932940 kr 0,02952243 kr
2021-04-02 0,00000000 kr 0,223263 kr 0,02932940 kr 0,02932940 kr
2021-04-01 0,00000000 kr 0,02251564 kr 0,02957815 kr 0,02932940 kr
2021-03-31 0,00000000 kr 121,15 kr 0,01507643 kr 0,02957815 kr
2021-03-30 0,00000000 kr 358,21 kr 0,01485848 kr 0,01507643 kr
2021-03-29 0,00000000 kr 358,21 kr 0,01485848 kr 0,01485848 kr
2021-03-26 0,00000000 kr 72,77 kr 0,02452458 kr 0,01485848 kr
2021-03-25 0,00000000 kr 3,25 kr 0,02886403 kr 0,02452458 kr
2021-03-24 0,00000000 kr 0,460421 kr 0,01801685 kr 0,02886403 kr
2021-03-23 0,00000000 kr 0,460421 kr 0,01801685 kr 0,01801685 kr
2021-03-22 0,00000000 kr 0,01270269 kr 0,01847664 kr 0,01801685 kr
2021-03-21 0,00000000 kr 0,194782 kr 0,01947818 kr 0,01847664 kr
2021-03-20 0,00000000 kr 3,21 kr 0,01959483 kr 0,01947818 kr
2021-03-19 0,00000000 kr 415,61 kr 0,02963937 kr 0,01959483 kr
2021-03-18 0,00000000 kr 415,61 kr 0,02963937 kr 0,02963937 kr
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android